Порівняльний аналіз важливіших економічних критеріїв інвестиційних проєктів компанії

Автор(и)

  • Володимир Олександрович Янковий Одеський національний економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7005-5291

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.125-141

Ключові слова:

інвестиційний проєкт, економічний критерій, оцінка ефективності, портфель інвестицій

Анотація

У статті обговорюються теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту в компанії. Детально розглянуто властивості й характеристики семи головних економічних критеріїв-показників інвестиційних проєктів, зокрема, чиста приведена вартість, індекс рентабельності, проста і модифікована внутрішня норма прибутку, простий і дисконтований термін окупності, коефіцієнт ефективності. Метою дослідження є  критичний порівняльний аналіз важливіших економічних критеріїв інвестиційних проєктів компанії, таких як внутрішня норма прибутку (IRR) і модифікована внутрішня норма прибутку (MIRR), їхніх переваг та недоліків, а також подальша розробка об’єктивних теоретичних уявлень про властивості та взаємозв’язки критеріїв-показників майбутніх інвестицій, зокрема, між індексом рентабельності (PI) й модифікованою внутрішньою нормою прибутку (MIRR). Досліджено економіко-математичні властивості функції, що описує залежність чистої приведеної вартості від величини ставки дисконтування. Звертається увага фахівців сфери проєктного аналізу і топ-менеджерів компаній на недоліки внутрішньої норми прибутку, яка внаслідок особливостей розрахунку в певних випадках несе потенційну загрозу штучного завищення ефективності інвестиційного проєкту. Цей факт є суттєвою підставою для повної відмови від застосування даного показника як кількісної характеристики ефективності майбутнього виробничо-фінансового заходу. Запропоновано використовувати в якості показника ступеню ефективності інвестиційного проєкту виключно критерій «модифікована внутрішня норма прибутку», який є повністю об’єктивним, універсальним та може служити базою для розрахунку індексу рентабельності. Виведено формулу функціонального зв’язку між величиною модифікованої внутрішньої норми прибутку й індексом рентабельності майбутнього виробничо-фінансового заходу компанії.

Біографія автора

Володимир Олександрович Янковий, Одеський національний економічний університет

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом

Посилання

Bеhrеns W., Hаwrаnек P. M. (1978) Manual for the preparation of industrial feasibility studies. Published by Vienna: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 528 р.

On approval of Methodical recommendations for the development of business plans for investment projects: Order of the State Agency of Ukraine for Investment and Development, No. 73, 31.08.2010 [Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z rozrobky biznes-planiv investytsiinykh proektiv: Nakaz Derzhavnoho ahentstva Ukrainy z investytsiy ta rozvytku, No. 73, 31.08.2010]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0073537-10#Text [in Ukrainian]

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. European Commission Directorate-General for Regional and Urban policy. Brussels, December 2014. Retrieved from: https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/ cba_guide_cohesion_policy.pdf.

Shvetsova, O. A., Rodionova, E. A., & Epstein, M. Z. (2018). Evaluation of investment projects under uncertainty: multi-criteria approach using interval data. Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 5, No. 4, pp. 914–928. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.4(15).

Shkolnyk, I., & Koilo, V. (2018). The relationship between external debt and economic growth: empirical evidence from Ukraine and other emerging economies. Investment Management and Financial Innovations, Vol. 15 (1), pp. 387–400. DOI: https://doi.org/ 10.21511/imfi.15(1).2018.32.

Yankovyi, O. H., Melnyk, N. V. (2012). Critical analysis of the internal rate of return as an indicator of investment projects evaluation [Krytychnyi analiz vnutrishnioi normy prybutku yak pokaznyka otsinky investytsiinykh proektiv], Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, Vyp. 2 (45), s. 196–205 [in Ukrainian]

Yankovyi, O. H. (2012). Comparative analysis of MIRR and IRR criteria of the investment project [Porivnialnyi analiz kryteriiv MIRR i IRR investytsiinoho proektu], Suchasni tekhnolohii upravlinnia pidpryiemstvom ta mozhlyvosti vykorystannia informatsiinykh system: stan, problemy, perspektyvy: materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii, ONU im. I. I. Mechnikova, Odessa, T. 2, s. 102–105 [in Ukrainian]

Yankovyi, O. H., Melnyk, N. V. (2012). Modified internal rate of return of the investment project [Modyfikovana vnutrishnia norma prybutku investytsiinoho proektu], Prykladnyi menedzhment i investytsii, No. 4, s. 502–508 [in Ukrainian]

Yankovyi, O. H., Yankovyi, V. O., Melnyk, N. V. (2013). Evaluation of investment projects at the enterprises of the food industry of Ukraine [Otsinka investytsiynykh proektiv na pidpryyemstvakh kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny], Ekonomika kharchovoi promyslovosti, No. 2 (18), s. 49–53 [in Ukrainian]

Yankovyi, O. H., Yankovyi, V. O. (2013). Assessment of priority of investment projects [Otsinka priorytetnosti investytsiinykh proektiv], Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo, No. 1, s. 19–31 [in Ukrainian]

Yankovyi, O. H., Melnyk, N. V., Yankovyi, V. O. (2015). To the problem of determining the priority of investment projects of an industrial enterprise [Do problemy vyznachennia priorytetnosti investytsiynykh proektiv promyslovoho pidpryiemstva], Ekonomika kharchovoyi promyslovosti, No. 1 (25), s. 71–76 [in Ukrainian]

Yankovyi, O. H., Melnyk, N. V. (2018). The danger of using the internal rate of return as a criterion for the acceptability of investment projects [Nebezpeka vykorystannia vnutrishnioi normy prybutku v yakosti kryteriiu pryiniatnosti investytsiinykh proektiv], Ekonomika pidpryiemstva: suchasni problemy teorii ta praktyky: materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii, 14-15 veresnia 2018 r. Atlant, Odessa, s. 181–183 [in Ukrainian]

Kellekher, Dzh., MakKormak, Dzh. (2004). Internal rate of return: A cautionary story [Vnutrennyaya norma rentabelnosti: pouchitelnaya istoriya], Vestnyk McKinsey, No. 3 (8), s. 45–59. Retrieved from: http://www.insapov.ru/irr-history.html [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ