Світові рейтинги : особливості формування та впливу на економічне зростання країни

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.181-192

Ключові слова:

міжнародні рейтинги, ренкінги, рейтингові агентства, кредитний рейтинг, Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch

Анотація

У статті досліджено формування рейтингів, як особливого виду діяльності, що активно впроваджується в ринковій економіці. Розглянуто процес створення системи рейтингів. Встановлено, що результати аналізу діяльності суб’єктів економіки виражаються як результати оцінювання у рейтинговій шкалі. Визначено головну різницю між поняттями «рейтинг» та «ренкінг», який дозволяє вибудувати суб’єктів економіки за ранжиром, тобто за одним із показників. Проаналізовано критерії, які покладені в основу класифікації рейтингів. Зазначено, що в економічній літературі, у більшості випадків, її здійснюють за рейтинговими агентствами і компаніями. Встановлено, що рейтинговий процес, як бізнес, має не тільки методичну складову, але й певну моральну компоненту. Досліджено регулюючий елемент рейтингових агентств та особливості їх національної та міжнародної рейтингових шкал. Визначено набір (систему) національних рейтингових шкал, що забезпечує найбільш повну та об’єктивну оцінку кредитоспроможності емітента. Досліджено рейтинги міжнародних рейтингових агентств, які присвоюються, зазвичай, за двома шкалами: міжнародною та національною. Доведено, що зміни в рейтингах відіграють важливу роль для угод з відсотковими ризиками, як інформація для інвесторів при прийнятті рішень. Встановлено основні методики рейтингування, які є значною мірою закритими. Наведено провідні кредитні рейтинги міжнародних агентств, на які орієнтуються портфельні інвестори при прийнятті рішень, включаючи рейтинги країн та регіонів. Обґрунтовано головні переваги, які забезпечують довіру до рейтингів, такі як: репутація агентства; наявність у агентства загальновизнаної і доступною методики складання звітів; відмінності в підходах до аналізу суб’єктів рейтингування.

Біографія автора

Марина Олексіївна Шмагельська, Вінницький кооперативний інститут

кандидат географічних наук, завідувачка кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Parkhomenko, N. O. (2020). Influence of tendencies of global environment development on business systems activity [Vplyv tendentsii rozvytku hlobalnoho seredovyshcha na diialnist biznes-system], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina, Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Kraieznavstvo. Turizm», No. 12, s. 59–68. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-05 [in Ukrainian]

Semenog, A. Yu. (2020). Analysis of world ratings for assessing the formation and development of the digital economy and Ukraine’s place in them [Analiz svitovykh reitynhiv otsinky formuvannia ta rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta mistse Ukrainy v nykh], Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Seriia: Ekonomika i menedzhment, No. 43, s. 38–43. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-43-6 [in Ukrainian]

Plastun, O. L., Dudkin, O. V. (2012). International investment ratings as a means of eliminating information asymmetry at the macroeconomic level [Mizhnarodni investytsiini reitynhy yak zasib usunennia informatsiinoi asymetrii na makroekonomichnomu rivni], Marketynh i menedzhment innovatsii, No. 3, s. 191–198 [in Ukrainian]

Pisarenko, T. V., Kuranda, T. K., Kochetkova, O. P., Muratova, N. I. (2014). Ecological condition of Ukraine according to indicators of international ratings and results of monitoring of realization of scientific and technical priorities [Ekolohichnyi stan Ukrainy za pokaznykamy mizhnarodnykh reitynhiv i rezultatamy monitorynhu realizatsii naukovo-tekhnichnykh priorytetiv], Scientific and technical information, No. 2, s. 10–17 [in Ukrainian]

Makara, O. V. (2007). Competitiveness of the economic environment in Ukraine. Comparative analysis of individual countries ratings [Konkurentospromozhnist ekonomichnoho seredovyshcha v Ukraini. Porivnialnyi analiz reitynhiv okremykh krain]. Retrieved from: http://www.eip.org.ua/docs/ EP_07_2_43_uk.pdf [in Ukrainian]

Кarminskiy, A. M. (2010). Models of corporate credit ratings [Modeli korporativnykh kreditnykh reytingov], Preprynt # WP 2009/Х R, Rossiyskaya ekonomicheskaya shkola Moskva, 39 s. Retrieved from: https://www.nes.ru/files/old-nes/programs/econ/ preprints/2010/Karminsky_2010.pdf [in Russian]

Ukraine’s position in international rankings in the field of industry [Pozytsii Ukrainy v mizhnarodnykh reitynhakh u sferi promyslovosti], Industry 4.0 – Platform INDUSTRY4UKRAINE. Retrieved from: https://www.industry4ukraine.net/#about [in Ukrainian]

Ranking of countries by the level of ease of doing business [Reitynh krain za rivnem lehkosti vedennia biznesu], The World Bank Group: website. Retrieved from: https://www.doingbusiness.org [in Ukrainian]

Moody’s ratings agency: website [Reytingovoe agentstvo Moody’s: vebsayt]. Retrieved from: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx [in Russian]

Rating agency Standard & Poor’s Financial Services LLC: website [Reytingovoe agentstvo Standard & Poors Financial Services LLC: vebsayt]. Retrieved from: https://www.spglobal.com/ ratings/ru [in Russian]

Rating agency Fitch Ratings: website [Reytingovoe agentstvo Fitch Ratings: vebsayt]. Retrieved from: https://www.fitchratings.com/ru [in Russian]

Analytical review «Ukraine’s place in the World Bank rating «Doing Business» [Analitychnyi ohliad «Mistse Ukrainy u reitynhu Svitovoho banku «Doing Business»], Ministerstvo ekonomiky Ukrainy: sait. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=9cd60d26-fa44-481c-bb2a-1b28c713081f&title=AnalitichniiOgliad mistseUkrainiUR [in Ukrainian]

Altman, E., & Rijken, N. (2004). How rating agencies achieve rating stability, Journal of Banking & Finance, No. 28, pp. 2679–2714.

Jacobson, T., Lindeğ, J., & Roszbach, K. (2006). Internal ratings systems, implied credit risk and the consistency of banks ’risk classification policies, Journal of Banking & Finance, No. 30, pp. 1899–1926.

Revisions to the Basel II market risk framework – final version. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved from: http://www.asbasupervision.com/en/bibl/risk-management/market-risk/interest-rate-risk-in-the-banking-portfolio/659-bcbs193-1/file.

Kish, R., Hogan, K. & Olson, G. (1999). Does market perceive a difference in rating agencies? The Quarterly Review of Economics and Finance, No. 39, pp. 363–377.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ