ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ФР. ФРЕБЕЛЯ НА ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УНР (БЕРЕЗЕНЬ 1917 - СІЧЕНЬ 1919 рр.)

Автор(и)

  • Т.A. Клюшнікова Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ukraine

Ключові слова:

педагогічні ідеї Фр. Фребеля, суспільне дошкільне виховання, Українська Народна Республіка, С.Ф. Русова.

Анотація

У статті розглянуто особливості впливу педагогічних ідей Фр. Фребеля на теорію та практику суспільного дошкільного виховання Української Народної Республіки (УНР) (березень 1917-січень 1919рр.). Автор аналізує праці С.Ф. Русової та архівні джерела (звіт про роботу першого українського зразкового садка товариства Дитяча Хата за 1917-1918 навчальний рік; програми курсів підготовки «діячів дошкільного виховання»; інструкцію для дитячого садка і захистка ; опис змісту і методів роботи на дитячих майданчиках в літній період та ін). 

Біографія автора

Т.A. Клюшнікова, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

асистент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова.; упоряд., передм., коментарі, іменний та бібліографічний покажчики О.В Проскура. – К.: Освіта, 1996. – 304с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2-х кн. / С. Русова.; за ред. Є.І. Коваленко; упоряд., передм., прим. Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 1. – 272 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) Ф. 166, Оп. 1, с. 198. – Інструкції підвідділу дошкільного виховання Наркомосу УСРР про організацію роботи дитячих установ і дитячих садків, майданчиків, клубів. Примірний кошторис видатків на устаткування дитячого садка. Мандати і посвідчення співробітників дитячих установ та список дитсадочків м. Києва (29.01.19р. -15.07.19р.) – 162 а.

ЦДАВО України Ф. 2201, Оп. 2, спр. 517. – Доповіді про організацію, розвиток і завдання дошкільного виховання. Протокол і звіт українського дитячого садка товариства «Дитяча хата» за 1917 -1918 рр. План діяльності інструктора українського дошкільного виховання з організації дитячих садків при Українському робітничому клубі в м. Києві (23 березня 1918р. – 29 січня 1919р.) – 35 арк.

ЦДАВО України Ф.2581, Оп.1, спр.169. – Інформація відділу дошкільного виховання про лекції і їхні теми для робітників-дошкільників дошкільних установ в українському семінаріумі (15 січня 1919 – 17 квітня 1918) – 59 арк.

Die Spielpädagogik Friedrich Fröbels. Beiträge zur Fröbelforschung. Heiland, H. (Hrsg.). – Hildesheim; Zurich; New York: Georg Olms Verlag, 1998. – 370 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-04