ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О.Г. Пономаренко Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

профecійна орієнтація, профорієнтаційна робота, професія, структура, заклад освіти, особистість.

Анотація

Розглядаються питання необхідності профорієнтаційної роботи в освітніх навчальних  закладах України та професійної підготовки майбутніх фахівців. Система підготовки кваліфікованих спеціалістів є головним завданням професійно-практичної освіти в НУБІП України. Для напрямів розвитку освіти у країнах Європейського Союзу характерна загальна спрямованість до інтеграції у цій важливій сфері суспільного життя. Основним вектором визнається послідовна орієнтація на духовне зближення європейських народів як стратегічна мета подальшого розвитку їхнього величезного культурного потенціалу. Важливе значення має реформістський поступ у сфері, зокрема, обов'язкової освіти країн-членів Європейського Союзу у напрямі створення якісно нових моделей її організації з урахуванням не лише вимог демократичного імперативу сучасної освіти, але й ідеології розширення параметрів гармонізації освіти і соціально-економічних можливостей держави.

 

Біографія автора

О.Г. Пономаренко, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Вульфсон Б.Л. Стратегия розвития образования на Западе на пороге XXI века. / Вульфсон Б.Л. – М.: УРАО, 1999. – 208 с.

Катерина Островська, Велика Британія: професійні навички тут важать більше, аніж диплом. Електронний ресурс – Режим доступу: prof.osvita.org.ua

Малькова З.А. Структура и учебно-воспитательный процесс в 12-летней общеобразовательной школе западноевропейских стран. / [Под ред. Мальковой З.А.] / Малькова З.А. – М.: Институт теории образования и педагогики РАО, 2001. – С. 7.

Матвієнко О.В. Структура обов'язкової освіти в Євросоюзі: стратегії реформування в Об'єднаному Королівстві //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. / Матвієнко О.В. – Вип. III. – 2003. – С. 249- 254.

Писарева Л.И. Реорганизация школьных систем // Реформы образования в современном мире: глобальные и региональные тенденции. / Писарева Л.И. – Изд-во Рос. открытого ун-та, 1995. – С. 146- 143.

Resolution of the Council and the Coucil and the Ministers of Education Meeting within the Council on the European Dimension in Education (24 May 1988) //ATEE News. – 1992/1993. – # 38/39. – P. 31-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-19