ЕФЕКТИВНЕ І ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

презентація, презентаційні навички, структура, рекомендації

Анотація

У роботі досліджуються перспективні професійні потреби викладача в сучасному світі, серед яких є презентаційні навички. Ми стверджуємо, що ці навички є необхідними вимогами не лише для коучів, менеджерів і науковців, а й для кожного викладача. Демонстраційні техніки широко використовуються у викладанні будь-якого шкільного чи вузівського предмета сьогодні. Типи презентацій, їх цілі й структура розкриті в дослідженні. Особлива увага приділяється покроковій інструкції як підготувати презентацію й питанню, як зробити її бездоганною.  

Біографія автора

O.V. Ivanova, Національний університет біоресурсів і природокористування України,

кандидат педагогічних наук, доцентзавідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панифилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.

Баранов, А.Г. Прагматика как методологическая перспектива языка / А.Г. Баранов. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2008. – 188 с.

Георгиади А.А. Формирование презентационных навыков как составляющая иноязычной подготовки будущих учителей-филологов / А.А. Георгиади // Материалы второй международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» / отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: СОНАНТ, 2015. – 261 с.

Програма з англійської мови професійного спілкування. Колектив авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Evans V., Dooley J. Access 4: Presentation Skills: Student’s Book / V. Evans, J. Dooley. – Express Publishing, 2015. – 32 p.

Evans V., Dooley J. On Screen 3: Presentation Skills: Student`s Book / V. Evans, J. Dooley. – Express Publishing, 2015. – P. 4-9.

Laskowski L. How to present an effective presentation [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ljlseminars.com/elements.htm

Luc Che [Electronic resource]. – Access mode:

http://www.slideshare.net/ICU-KyivCDC/the-art-of-the-presentation-62618124

Banfi C.S. Portfolio: integrating advanced language, academic and professional skills / C.S. Banfi // English Language Teaching Journal, 2003. – 57 (1). – p. 34-42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-21