ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ АГРАРІЇВ В БРИТАНСЬКИХ ВНЗ

Автор(и)

  • А.В. Найдьонова Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

аграрій, зміст підготовки, університет, магістр, бакалавр, семестр.

Анотація

Розглянуто важливість підготовки майбутніх аграріїв у британських ВНЗ. Виділено особливості змісту підготовки фахівців аграрного профілю у Великій Британії та зауважено позитивні аспекти, які варто імплементувати у вітчизняний освітній процес.

аграрій; зміст підготовки; університет; магістр; бакалавр; семестр.

Біографія автора

А.В. Найдьонова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри англійської мови для технічних і агробіологічних спеціальностей

Посилання

Двояшкина К. Н. Подготовка специалистов для сельского хозяйства в английском колледже : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / К. Н. Двояшкина ; Ин-т средн. проф. образования РАО. – Казань, 2003. – 18 с.

Найдьонова А. В. Особливості змісту навчання економістів аграрного профілю ОКР “Бакалавр” у вищій школі Великої Британії / А. В. Найдьонова // Теорія та методика професійної освіти : наук. читання ім. проф. Віктора Сидоренка : зб. доп. та тез доп. : матеріали V міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 139-140.

Найдьонова А. В. Особливості системи підготовки фахівців аграрного профілю у Великобританії / А. В. Найдьонова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія / РВНЗ “Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2012. – Вип. 37. – Ч. 2. – С. 285-290.

Силайчев П. И. Современные проблемы структуры высшего аграрного образования / П. А. Силайчев // Вестник ФГОУ ВПО Моск. гос. агроинженер. ун-та им. В. П. Горячкина. Серия: Теория и методика профессионального образования. – Москва, 2011. – Вып. 3(48). – С. 71-75.

Система образования Великобритании [Электронный ресурс]: [cписок всех учебных заведений]. – Режим доступу: http://www.global-class.org. – Заглавие с экрана.

Туркот Т. I. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Т. І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с. – (Міні-модуль 1.2. Соціально-історичний нарис розвитку вищої професійно школи: порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду). – Режим доступу: http://westudents.¬com.ua/glavy/50448-mn-modul-12-sotsalno-storichniy-naris-rozvitku-vischo-profesyno-shkoli-porvnyalniy-analz-zarubjnogo-vtchiznyanogo-dosvdu.html. – Назва з екрана.

Чучмій І. І. Підготовка фахівців аграрного профілю в системі вищої освіти: зарубіжний досвід / І. І. Чучмій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця, 2012. – Вип. 30. – С. 82-85.

Agricultural Economics Online. Agricultural Economics Journals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ask.com/. – Назва з екрана.

Agricultural economics. Prof. Wyn Morgan. University of Nottingham [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studyingeconomics.ac.uk/¬module-options/¬agricultural-economics/. – Назва з екрана.

BSc Agriculture with Business Studies Degree – (4D11). Aberystwyth University. – 2012. – 6 p.

FdA Agricultural Business Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://courses.uwe.ac.uk/DNL2(A) / 2014. – Назва з екрана.

Full-time applicants [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.cafre.cac.uk/study-at-cafre/apply. – Назва з екрана.

Gale Encyclopedia of Education: Agricultural Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.answers.com. – http://www.answers.com¬/topic/¬agricultural-education. – Назва з екрана.

Global Class. Великобритания. Обучения за рубежом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-class.org. – Назва з екрана.

Graduate Prospectus – 2013. University of Kent. – 2013. – 246 p.

Grow with us. University Study / The Cornwall college group. – 2013. – 98 p.

International Development and Applied Economics Programmes – 2013. Graduate Institute of International Development and Applied Economics (GIIDAE). University of Reading. – 2013. – P. 17-18.

International Programmes. Centre for Development, Environment and Policy. Agricultural Economics (MSc, PG Dip and PG Cert). University of London. – 2013. – 32 p.

Ird guide October 2013. Royal Agricultural University. Cirencester. – 2013. – 66 p.

MSc Agricultural Development Economics 2013-2014. University of Reading. Graduate Institute of International Development and Applied Economics (GIIDAE). – 2013. – 6 p.

MSc in Agricultural Economics 2013–2014. – University of Reading. Life Sciences Faculty. – 2013. – 5 p.

Naidenova A. V. The system of training of agricultural specialists in the UK educational institutions / A. V. Naidenova // Edukacja-Technika-Informatyka. Rocznik naukowy. – Rzeszow, 2013. – Nr. 4. – P. 326-330.

Postgraduate Programme. Distance Learning. International Programmes. – University of London. – 2014. – 17 p.

Postgraduate Prospectus 2013 – 2014. Royal Agricultural University. Cirencester, 2013. – 60 p.

Programme specification. MSc International Rural Development. Royal Agricultural University. – Cirencester, 2013. – 18 p.

Undergraduate Prospectus 2013. Agriculture with Farm Business Management BSc Honours UCAS code D402. Newcastle University. England, 2013. – 6 p.

Undergraduate Prospectus 2014. Harper Adams University, Newport. Shropshire. England, 2014. – 224 p.

Undergraduate Prospectus for entry in 2012.The london School of Economics and Political Sciences. – London : Academic Registrasr’s Division, 2012. – 206 p.

Undergraduate Prospectus. BSc (Hons) Agriculture and Food. Cornwall College. – 2013. – 201 p.

Your guide to university Truno and Penwith College. Cornwall. England. – 2012. – 110 p.

Agricultural Business Management. FdA. University of the West of England [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://courses.uwe.ac.uk/ DNL2(A)/2014#about. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24