МАНДАЛА-ТЕРАПІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Зоряна Савчук кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0003-2206-0162
  • Оксана Слободиська кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,

Ключові слова:

арт-терапія, мандало-терапія, тривожність, юнацькій вік

Анотація

Проаналізовано науково-теоретичні погляди щодо  значення корекційного впливу мандала-терапії на рівень прояву тривожності в юнацькому віці. Обґрунтовано можливості мандала-терапії як  одного  з методів арт-терапії  для укріплення, збереження, психокорекції соціального здоров’я клієнтів. Мандала-терапія виконує корекційні функції; має медитаційний ефект; дозволяє заглибитися у несвідомі шари психіки особистості; створює відчуття цілісності та  переживання гармонії із внутрішнім та зовнішнім світом.

 арт-терапія; мандало-терапія; тривожність; юнацькій вік

Посилання

Гоул Д. Рисунок в психотерапии. Методическое пособие. Москва: Прогресс, 2012. 245 с.

Докторович М., Рурик, І. Хозраткулова. Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога. Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. 97 с.

Евтюхов О. В. Практика психологического тренинга. Санкт-Петербург: Речь, 2005. 256 с.

Копытин А. Арттерапия: метод мандалы. Санкт-Петербург: Речь, 2010. 166 с.

Копытин А. Социальная и клиническая арт-терапия [Электронный ресурс] // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. 2013. № 2 (2). C. 234-236 URL: http://medpsy.ru/climp

Мэй Р. Проблема тревоги. Москва: Эксмо-пресс, 2004. 389 с.

Олійник, І. В. Арт-терапія як одна з інноваційних психолого-педагогічних технологій у професійній діяльності соціальних працівників // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 61. С. 208-213. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23790

Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. Москва: Здоровье России, 2007. 82 с.

Фалько Н.М., Гармаш Д.І., Браславська І.В. Мандала – як засіб психотерапії // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологісні науки. Випуск 2. Том 3. 2017. С 32-36. URL: http://pj.kherson.ua/file/2017/ psychology_ 02/ukr/part_3/7.pdf

Фрейд З. Запрещение, симптом и страх . Санкт-Петербург: Питер, 2015. 213 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ. Москва: Эксмо-пресс, 2016. 304 с.

Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 2015. 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21