ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ АУТИЗМУ

Автор(и)

  • Наталія Базима Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна), Ukraine

Ключові слова:

аутизм, аутистичні порушення, аутистичні розлади, аутистичний спектр порушень, діти з аутизмом, корекційна педагогіка, спеціальна психологія, дефектологія

Анотація

У статті подано теоретичний аналіз проблеми становленням системи знань щодо діагностики та подальшої корекційної роботи з дітьми з аутизмом. Проаналізовано різні підходи до тлумачення терміну «аутизм», зокрема, подано стислий аналіз змісту дефектологічних словників в Україні за останні роки. Описано основні прояви синдрому, розглянуто різні підходи до клінічного пояснення причин виникнення даного порушення та основних його характеристик. Доведено підвищення активності дослідження проблем розвитку, навчання та соціалізації дітей з аутизмом у вітчизняній корекційній педагогіці та спеціальній психології в останнє десятиліття.

 

Біографія автора

Наталія Базима, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна)

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології

Посилання

Базима Н. В. Формування мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку : автореф.

дис. … канд. пед. наук : 13.00.13 / Н. В. Базима. – К. , 2014. – 21 с.

Дефектологічний словник: навчальний посібник / За редакцією В.І.Бондаря, В.М.Синьова. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.

Никольская О.С. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение / О.С. Никольская, Е.Р. Баенска, М.М. Либлинг, И.А. Костин, М.Ю. Веденина, А.В. Аршатский, О.С. Аршатская. – М.: Теревинф, 2005. – 224 с.

Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом / К.О.Островська. – Монографія. – Львів: Тріада плюс, 2012. – 520 с.

Синьов В. М. Особливості умови соціалізації дітей з аутистичними порушеннями / В. М. Синьов Д. І. Шульженко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологіям : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. − № 21. – С. 251-256.

Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму : монографія / Тетяна Вікторівна Скрипник. – К. : Фенікс, 2010. – 388 с.

Тарасун В.В. Аутологія: монографія. – К.: «МП Леся», 2014. – 580 с.

Чуприков А. П. Розлади спектра аутизму : медична та психолого-педагогічна допомога / А. П.Чуприков, Г. М Хворова. – Львів : Мс, 2012. – 184 с.

Шульженко Д. І. Корекційний розвиток аутичної дитини: (книга для батьків та педагогів) / Д. І. Шульженко, Н. С. Андреєва. – К. : Д. М. Кейдун, 2011. – 344с.

Шульженко Д. І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей : монографія / Діна Іванівна Шульженко. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 385 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-08