АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и)

  • Людмила Березова Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8443-8442

Ключові слова:

творчість, творче мислення, творча особистість, розв’язання задач.

Анотація

 

У статті подано аналіз психологічних підходів до проблеми творчості, творчого мислення. Охарактеризовано різні підходи у поясненні творчої особистості.

Біографія автора

Людмила Березова, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение. – М.: Знание, 1983. – 96 с.

Вертгеймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ. / В. П. Зинченко. – М.: Прогресс, 1987. – 335 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

Костюк Г. С. Проблемы психологического мышления // Вопросы психологии – 1982. - №7, - С.8-15.

Лук А. Н. Мышление и творчество. – М.: Политиздат, 1976 – 287с.

Максименко С. Д. Роль понимания в решениитворческих задач. – К.: Знание, 1977. – 70 с.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 207 с.

Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. – К.: Радянська школа, 1983. – 93 с.

Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 1-4.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості // Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – С. 2-9.

Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. – М.: Наука, 1976. – 304 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии; В 2 т. – М.: Педагогика, 1989. – Т. І. – 488 с.

Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-26