ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Oксана Журба Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5684-7102

Ключові слова:

фахова термінологія, англійська мова за фаховим спрямуванням, інтерактивні вправи, комунікативна компетентність

Анотація

У статті розглянуто особливості та специфіку застосування інтерактивних методик викладання фахової англійської мови у вищих спеціалізованих немовних навчальних закладах, наведено приклади практичних вправ з використанням інтерактиву, які спрямовані на активізацію мовленнєвої діяльності та засвоєння професійної іншомовної терміносистеми студентами технічних спеціальностей. Доведено доцільність використання практичних вправ, орієнтованих на вивчення та накопичення професійно-орієнтованої англомовної лексики і активізацію творчого мислення студентів.

 

Біографія автора

Oксана Журба, Національний університет біоресурсів і природокористування України

aсистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Jim D. Dearholt Mechanics / Jim D. Dearholt. – Express Publishing. – 2012. – c. 120.

Іванова О.В. Інтерактивне навчання студентів-філологів на заняттях із «Практичного курсу другої іноземної мови (англійської)» / О.В.Іванова – Актуальні питання сучасної педагогіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2014) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 60-63.

Пометун О. Як навчити учителів інтерактивних технологій: з досвіду проведення інтерактивних тренінгів у системі перепідготовки педагогічних кадрів / Олена Пометун // Управління школою. – 2004. - № 31 (79). – С. 22-26.

Пометун О. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко; За ред. О.І.Пометун. – К.: „А.С.К.”, 2005. –192 с.

Романовська О.О. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін / О.О. Романовська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/Tipuss/2012_2/Rom.pdf

Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. Січкарук. – К.: Таксон, 2006. – 87 с.

Шостак А.В. Использование методов активного обучения при подготовке студентов к инженерно-технологической деятельности: методические рекомендации / А.В. Шостак – К.: Из-во УСХА, 1989. – 102 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-28