ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ УКРАЇНИ: МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Автор(и)

  • Світлана Мудра Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

компетентність, мовленнєва компетентність, якість, якість освіти, особистість, соціум, вищий навчальний заклад, конкурентоздатний фахівець

Анотація

Модернізація освітньої діяльності в Україні у контексті європейських вимог - це, насамперед, піднесення якості підготовки і конкурентоспроможність фахівців, відповідність європейському ринку праці, створення умов для вільного переміщення студентів на теренах України і Європи. Створення умов для отримання конкурентних переваг в світі є головною умовою економічної і соціальної стабільності України. Очікувані зміни можливі лише за умови підвищення продуктивності праці, що, в свою чергу, залежить від наявності на вітчизняному ринку праці сучасних висококваліфікованих фахівців. Отже, будь-які трансформаційні зміни в економіці неможливі без реформування та модернізації підготовки конкурентоздатних фахівців.

 

Біографія автора

Світлана Мудра, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Ожегов, С. И. Словарь русского языка / Ожегов С. И. – М. : Изд-во «Сов. энциклопедия», 1973. – С. 847.

Радомская, М. В. Единый государственный экзамен в обеспечении качества общего образования : дис. … канд. пед. наук / М. В. Радомская. – Таганрог, 2006. – 148 с.

Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-strategicheskoe-upravlenie-kachestvom-professionalnoy-podgotovki-spetsialistov-v-vuze#ixzz2sZWDUZOE

Субетто, А. И. Квалиметрия человека и образования (методология и практика): итоги, проблемы, направления / А. И. Субетто // Материалы симп. «Квалиметрия в образовании: методология и практика». – М. : ИЦПКПС, 2002. – С. 175.

Елисеева, Т. Качество образования: методологические основания дискуссии / Т. Елисеева, Б. Батурин // Высшее образование в России. –

– № 11. – С. 11–17.

Федько, А. В. Якість освіти як філософія та педагогіка розуміння доцільного / А. В. Федько, Ю. М. Федько // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 170–171.

Мельникова К.І., Рязанова С.Є. "Паблік Рілейшнз" як функція управління в органах державної влади // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник, № 2. – Харків: УАДУ Харк. філіал, 1999. – С.40-46.

Веніг Н. Мовленнєва культура учнів // Обдарована дитина № 4, 2000. – С. 18-20.

Веніг Н. Формування мовленнєвої компетенції особистості як методична проблема // 36. наук. праць (Педагогічні науки). - Херсон, 1998. - Вип. 5.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах // За ред. К.І. Онищенко. – К., 1999. – 227с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-03