РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Н.В. Яременко Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5201-2941

Ключові слова:

професійне зростання, кар'єрний ріст, мотивація, насичення, зміст, іншомовна підготовка.

Анотація

В статті проаналізовано роль іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей (механіко-технологічного факультету) в сучасному освітньо-професійному середовищі, зокрема розглянуто підвищення рівня мотивації у студентів – майбутніх науковців та інженерів до їх подальшого професійного та кар'єрного росту через її відповідне насичення спеціальним змістом, введення нетрадиційних для звичайної системи вузів спеціальних курсів іншомовної підготовки

 

 

Біографія автора

Н.В. Яременко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Болсуновская, Л.М. Роль иноязычной подготовки в профессиональном становлении студентов инженерно-технического вуза /Л.М. Болсунковская, Н.С. Кемерова // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 884-889.

Ковальчук, І.В. Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки / І.В.Ковальчук.// Проблеми сучасної психології. — Кам’янець-Подільський, 2012. - Вип. 16. - С. 513-523.

Кухта, М. Іншомовна комунікативна культура сучасних студентів у педагогічному процесі вищої школи / Марія Кухта, Іванна Чейпеш.// Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський нац. ун-т. — Ужгород, 2012. — Вип. 27. — С. 39-42.

Люлька, Л.А. Іншомовна комунікативна компетенція та комунікативне навчання іноземних мов / Люлька Л.А.// Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - Вип. 6. - С. 46-52.

Макакаев, Х.Ф. Роль иностранного языка в подготовке специалиста для химической промышленности в техническом вузе / Х.Ф. Макаев // Башкирский химический журнал. – 2006. – Том 13. - № 3. – С. 112-113.

Покушалова, Л. В. Формирование иноязычной профессионально-ориентированной компетенции у студентов технического вуза /Л.В. Покушалова // Молодой ученый. — 2011. — №3. Т.2. — С. 151-154.

Тяллева, І.О. Іншомовна комунікативна компетенція вчителя іноземних мов в контексті процесу євроінтеграції України / І. О. Тяллева.// Педагогіка вищої та середньої школи. - Кривий Ріг, 2008. - Вип. 23. - С. 158-165.

Ябурова, О. Іншомовна комунікація майбутніх педагогів: сутність та зміст проблеми / Олена Ябурова // Вип. 4.// Лінгводидактика: теорія, методика, досвід. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 89-94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-17