РОЗРОБКА ТА ПСИХОМЕТРИЧНА ПЕРЕВІРКА АВТОРСЬКОГО ОПИТУВАЛЬНИКА РОЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • О.Ю. Михайленко Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2391-7404

Ключові слова:

рольова компетентність, опитувальник, валідність, надійність, кореляційний аналіз, факторний аналіз

Анотація

У статті розкрито результати розробки й апробації опитувальника з вивчення особливостей рольової компетентності. Теоретична розробка опитувальника пов’язана із розумінням рольової компетентності як інтегральної характеристики суб’єкта діяльності. Опитувальник складається із 41 твердження. Надійність опитувальника (показника Альфа-Кронбаха) складає 0,84, шкали опитувальника узгоджені між собою та мають достатньо високий показник надійності.

Біографія автора

О.Ю. Михайленко, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

аспірантка

Посилання

Горностай П.П. Личностные характеристики ролевого поведения/ П.П. Горностай// Вісник Харківського державного університету. - №439. – 1999. – С. 18-22.

Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой поход в социальной психологи личности./ П.П. Горностай. – К.: Интерпресс ЛТД, 2007. – 312с.

Горностай П.П. Ролевой конфликт и проблема выбора / П.П. Горностай//Психологія на перетині тисячоліть. – К.: Глозис, 1998. – Т.1. – С. 319-326.

Горностай П.П. Рольова теорія особистості: теоретичні основи та практичні аплікації/П.П. Горностай//наукові записки інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України. – Вип.26, Т.1. – К.: Главник, 2005. – С.391-395.

Горностай П.П. Социализация личности и психологические роли / П.П. Горностай//Теоретические и прикладне вопрсы психологии. – Вып. 3 Ч.1. – СПб. – 1997. – С.325-330.

Мірошник З.М. Рольова структура особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій особистості/ З.М. Мірошник// Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. – Том 18. Випуск 4(30). Психологія. – 2013. – С.209 – 213.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-16