ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Є.А. Клопота Запорізький національний університет, Україна
  • Н.О. Воронська Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району, Україна

Ключові слова:

професійна компетентність, майбутні соціологи, експериментальне дослідження.

Анотація

У статті докладно описано експериментальне дослідження формування професійної компетентності майбутніх соціологів. Було здійснено психолого-педагогічний експеримент, проведено аналіз специфіки професійної діяльності соціолога, виокремленні найбільш важливі особистісні якості, надано опис результатів психодіагностичних методик. Надається короткий опис формуючого етапу експерименту. В аналізі результатів контрольного етапу дослідження здійснено обробку та інтерпретацію отриманих даних, вказані рекомендації по впровадженню запропонованої навчальної програми в освітній процес у вищих навчальних закладах.

 

Біографії авторів

Є.А. Клопота, Запорізький національний університет

доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки
та психології освітньої діяльності,
Заслужений працівник освіти України

Н.О. Воронська, Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району


заступник директора з науково-методичної роботи

Посилання

Марчук І.П. Важливі якості соціологів / І.П. Марчук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. – Вип. 52. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – С.185-191.

Олешков М.Ю. Педагогическая технология: проблема классификации и реализации / М.Ю. Олешков // Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения: сборник научных трудов. – Екатеринбург: РГППУ, 2005. – С. 5-19.

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / [Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.]. – М.: Изд-во Института Психотерапии. 2005. – 490 с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії / [укладачі: В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін.] – К.: «Каравела», Львів; «Новий Світ – 2000», 2002. – 480 с.

Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: [монографія] / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, Л.В. та ін. – Донецьк: Кредо, 2006. – 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-10