ВІТЧИЗНЯНІ ПІДХОДИ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТЕНДЕНЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • О.Г. Пономаренко Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

профорієнтаційна робота, професія, професійний розвиток, структура, підхід, учень, особистість.

Анотація

Розглядається питання необхідності втілення загальноєвропейських профорієнтаційних тенденцій в навчальних закладах освіти на всіх етапах професійного розвитку та становлення особистості. Система підготовки кваліфікованих спеціалістів є головним завданням професійно-практичної освіти.

Біографія автора

О.Г. Пономаренко, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, ст. викладач
кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Абашкіна Н. В. Рушійні сили розвитку вищої професійної освіти в зарубіжних країнах / Н. В. Абашкіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць : у 2 ч. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ ; Вінниця : Вінниця, 2002. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 26-30.

Василюк А. Нариси з порівняльної педагогіки / А. Василюк, К. Корсак, Н. Яковець. – Ніжин : Ред.-вид. відділ НДПУ, 2002. – 119 с.

Вульфсон Б. Л. Проблемы “европейского” воспитания / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 2002. – № 2 – С. 35-38.

Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації: Факти, роздуми, перспективи / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с.

Матвієнко О.В. Структура обов'язкової освіти в Євросоюзі: стратегії реформування в Об'єднаному Королівстві // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. / Матвієнко О.В. – Вип. III. – 2003. – С. 249-254.

Brodhead C.W. Image 2000: A Vision for Vocational Education // VOCATIONAL EDUCATION JOURNAL – 66, №1 (January 1991). – P 22-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-22