Редакційний штат

Редактори

Шановний Віктор Богданович Єгоров, Одеська Національна академія харчових технологій, Ukraine

А. И. Капустян, Ukraine

Редактор розділу

А. И. Капустян, Ukraine