This is an outdated version published on 2023-10-22. Read the most recent version.

Вплив секційних занять футболом на фізичну підготовленість школярів 11-12 років

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2019-4(1).03

Keywords:

школярі, фізична підготовленість, заняття футболом

Abstract

Основним завданням сучасної школи є фізичний розвиток і зміцнення здоров'я школярів. Однак результати багатьох досліджень свідчать про те, що у зв’язку з інтенсифікацією навчального процесу й обмеженою руховою активністю в учнів середніх класів рівень фізичної підготовленості є недостатнім. Науковці радять для підвищення рівня фізичної підготовленості застосовувати додаткові секційні заняття різними видами спорту, зокрема і футболом. Тому, метою нашої роботи є дослідження впливу секційних занять футболом на рівень фізичної підготовленості школярів 11-12 років. Матеріал і методи: У дослідженні брали участь 30 хлопчиків віком 11-12 років. Усі досліджувані 6 днів на тиждень відвідували секцію з футболу. Для оцінки фізичної підготовленості школярів застосовували загальноприйняті тести. Результати: Дослідження тривало 16 тижнів. За період проведення дослідження у хлопчиків 11-12 років зросли результати виконання наступних тестів: біг 15 м з місця (на 2,55%, р<0,05), біг 30 м (на 5,56%, р<0,05) і 60 м (на 5,71%, р<0,05) з високого старту, стрибки у довжину (на 3,82%, р<0,05) і вгору (на 2,61%, р<0,05) з місця, а також потрійного (на 2,54%, р<0,05) та 5-кратного (на 3,07%, р<0,05) стрибків. Висновки: Результати наших досліджень свідчать про те, що секційні заняття футболом сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості школярів 11-12 років.


References

Авраменко В.Г., Бобарико О.Е., Гончаренко В. (2003) Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності. К.

Бекас О., Паламарчук Ю, Нестерова С., Сулима А. (2018) Індивідуалізація оцінки розвитку рухових якостей юних борців на основі соматотипування Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. 2(42). 135-142. http://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-02-135-142

Васьков Ю.В., Пашков І.М. (2003) Уроки футболу в загальноосвітній школі. Харків: Торсінг.

Віхров К.Л. (2002) Футбол у школі: навчально-методичний посібник. К.: Комбі ЛТД.

Єдинак Г.А., Мисів В.М., Юрчишин Ю.В. (2014) Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Рута.

Зубалія М.Д. (Ред.) (2012) Методика фізичного виховання учнів 1-11-х класів : навчальний посібник. К.: Педагогічна думка.

Калмикова, Ю. С. (2014). Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку. Харків: ХДАФК, 104 с.

Лисяк В.Н. (2006) Формування інтересу до занять фізичною культурою у школярів 6-11-х класів (Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного виховання і спорту). Харків.

Сулима А.С. (2018) Модернізація фізичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом впровадження в тренувальний процес методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» В.М. Костюкевич (Ред.) Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації: колективна монографія (с.228-239). Вінниця: ТОВ «Планер».

Сулима А.С., Федорчук В.І. (2019) Оцінка фізичної підготовленості учнів середніх класів. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні. ІІ Всеукрїнська інтерне-конференція "COLOR OF SCIENCЕ". Вінниця. 109-113

Шаленко В.В., Перцухов А.А. (2010) Динаміка рухових здібностей футболістів 12-15 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 12. 160-162.

Шамардін В.М. (2007) Характеристика рухової та ігрової діяльності футболістів. Спортивний вісник Придніпров’я. № 1. 87–89.

Ярий Р.О. (2008) Комплексна оцінка впливу занять футболом на морфофункціональний розвиток школярів 7 років. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Івано-Франківськ, Вип.8. 52–58.

Filenko, L., Ashanin, V., Basenko, O., Petrenko, Y., Poltorarska, G., Tserkovna, O., Kalmykova, Y., Kalmykov, S., & Petrenko, Y. (2017). Teaching and learning informatization at the universities of physical culture. Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2454-2461.

Stuła A. (2008) Coordination and velocity skills versus players performance. Coordination Motor Abilities in Scientific Research, ed by Jerzy Sadowski, Tomasz Niżnikowski. International Association of Sport Kinetics: Biała Podlaska. Vol. 28. 106–110.

Sulyma A., Bohuslavska V., Furman Yu., Galaman Ya., Doroshenko E., Pityn M. (2017) Effectiveness of the application of the endogenous-hypoxic breathing technique in the physical training of the qualified field hockey players. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2017. 17 (4). PP. 2553-2560. DOI:10.7752/jpes.2017.04289

Published

2023-10-22

Versions

Issue

Section

Статті