ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Автор(и)

  • Б. В. Єгоров Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • В. Є. Браженко Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • А. В. Єгорова Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • Ю. Я. Кузьменко Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • Н. О. Батієвська Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.56/2014.36216

Ключові слова:

питна вод, препарати пробіотиків, продуктивна дія, комбікормова продукція

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан комбікормової промисловості та перспективи розвитку птахівництва в Україні . На сьогодні одним із головних напрямків інтенсивного розвитку птахівництва є профілактика різних
захворювань птиці . Найбільш чутливий до зараження патогенною та умовно - патогенною мікрофлорою молодняксільськогосподарської птиці . Встановлено , що , крім вимог до поживної цінності комбікормів , слід приділяти великуувагу санітарно - гігієнічним та якісним показникам питної води для забезпечення ефективної нормованої годівлі молодняка птиці . Теоретично обґрунтовано застосування препаратів пробіотику як альтернативи антибіотикам та зерна ячменю як субстрату поживних середовищ для отримання пробіотику на основі культивування молочнокислих і біфідобактерій . Експериментально обґрунтовано раціональні режими технологічних процесів ферментації гідролізату зерна ячменю , центрифугування для відокремлення гідролізату здрібненого зерна ячменю ( осаду ) від рідкої фракції , стерилізації , культивування штамів лакто - і біфідобактерій , збагачення питної води пробіотиком . Отриманий
пробіотик застосовано з метою збагачення попередньо очищеної питної води функціонального призначення для формування нормальної мікрофлори , розвитку імунної системи шлунку молодняка птиці . Ферментативний гідролізат зерна ячменю ( осад ) застосовують для отримання кормової добавки функціонального призначення у вигляді екструдованої крупки з подальшим надходженням її у виробництво повнораціонних бінарних комбікормів функціонального призначення . Розроблено структурну схему технологічних способів збагачення питної води та отримання кормової
добавки функціонального призначення . Запропоновано в перші тижні вирощування курчат організовувати паралельну подачу збагаченої пробіотиком питної води у поїлки та повнораціонного бінарного комбікорму в годівниці , використовуючи бінарну систему годування молодняка птиці . Впровадження розробленої технології збагачення питної води пробіотиком , виробництва повнораціонних бінарних комбікормів на підприємствах забезпечує приріст живої маси молодняка птиці на 7,8 % зі зменшенням витрат комбікормової продукції на 4 %, з рівнем конверсії корму 1,86.
Встановлено зменшення падежу молодняка птиці до 45 %, за рахунок чого економія від реалізації товарної маси птиці становить додатково 203,27 грн . Очікуваний економічний ефект від впровадження на підприємствах розроб -
леної технології виробництва бінарної комбікормової продукції становить 800 тис . грн за рік

Біографії авторів

Б. В. Єгоров, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

д - р техн .  наук ,  професор

В. Є. Браженко, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

А. В. Єгорова, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Ю. Я. Кузьменко, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

аспірант

Н. О. Батієвська, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

магістр

Посилання

Єгоров , Б . В . Технологія виробництва комбікормів [ Текст ] : підручник для студ . вищ . навч . закладів / Б . В . Єгоров . – Одеса .: Друкар - ський дім . – 2011. – 448 с .

Єгоров , Б . В . Технологія виробництва преміксів [ Текст ] : підручник / Б . В . Єгоров , О . І . Шаповаленко , А . В . Макаринська . – К .: Центр учбової літератури , 2007. – 288 с .

Єгоров , Б . В . Перспективы использования функциональных комбикормов для сельскохозяйственной птицы [ Текст ] / Б . В . Єгоров , Ю . Я . Кузьменко // Тези доповідей всеукраїнської науково - практичної конференції молодих учених і студентів . Ч . 1, 25 квітня 2013 р ., Харків , ХДУХТ , 2013. – С . 67.

Егоров , Б . В . Современные тенденции развития производства комбикормов и повышения их качества [ Текст ] / Б . В . Егоров // Зернові продукти і комбікорми . – 2012. – № 3. – С . 33-35.

Романов , А . Н . Кормление молодняка птицы яичных кроссов [ Електронний ресурс ] / А . Н . Романов // Птицеводство . Агробизнес . – 2013. – № 2. – Режим доступу : http:// www. fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/120780

Кормление молодняка птицы [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http:// www. farmnambel.ru/zh/zh/korm.molodn.ptisu.html

Микрофлора птиц [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://www.nfmed.ru/products/articles/view/7376

Птица и нормофлора [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://www.gastroscan.ru/handbook/118/1906

Пробиотики [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://www.likar.info/zdorovoe_pitanie_i_dieti/article-44908-probiotiki-chto-eto-takoe-i-kogda-ih-edyat/

Пробиотики в нашей жизни [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://www.webpticeprom.ru/ru/articles-birdseed.html?pageID=1345009529

Егорова А . В ., Макаринская А . В ., Цюндык С . В . Технологические основы производства жидких премиксов // Наукові праці ОНАХТ / МОіНУ . – Одеса : 2002. – Вип . 24: Нове в технології зберігання та переробки зерна . – С .171-175.

Егорова А . В ., Макаринская А . В . Технология производства жидкого премикса // I Міжнародна конференція « Стан та перспективи розвитку комбікормової промисловості України ” 3-5 березня 2003 р ., Київ “ Україна - комбикорми 2003”. – С . 61-63.

Пробиотики и симбиотики [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://amadina.ru/?id=598

Пробиотики [ Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://geotec.com.ua/arkhiv-rassylki-geotek/probiotiki-zashchita-ptits-ot-disbakterioza.html

Опубліковано

2015-01-14

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво