КОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ ЗАСОБІВ НА КОМБІКОРМОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Н. В. Хоренжий Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • А. Г. Кучерук Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • К. М. Шарабаєва Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.58/2015.46014

Ключові слова:

екструдування, комбікормова продукція, картопля, гарбуз, технологічний процес.

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності та способу використання відомих вологих кормових засобів (картоплі та гарбуза) у якості сировини в комбікормовому виробництві. Визначено їх хімічний склад та показано поживний потенціал цих кормів: мускатний гарбуз за вмістом сирого протеїну та картопля за вмістом крохмалю не поступаються
зерновій сировині. Мета роботи полягала у обґрунтуванні використання картоплі, гарбуза ті їх суміші у якості сировини для комбікормового виробництва. Для досягнення поставленої мети сформульовані відповідні задачі дослідження. Порівняльний аналіз фізичних властивостей картоплі та гарбуза засобів показав їх низьку технологічність внаслідок високого вмісту вологи. Запропоновано та обґрунтовано для їх ефективного зневоднення застосування екструдування подрібнених картоплі та гарбуза проводити у сукупності з іншими сухими компонентами (адсорбентами). Вивчено фізикомеханічні властивості зразків екструдатів та встановлено їх задовільні значення, які коливаються у межах: сипкість 10 – 15 см/с; об’ємна маса 180 – 370 кг/м³, кут насипного схилу 40 – 50 град. Визначено, що найбільш ефективно втрачається волога у зразках із картоплею, найгірше – у зразках із гарбузом. Максимальне випаровування вологи спостерігається при 10 % вмісту вологих компонентів. Найбільше значення масової частки вологи екструдату спостерігається у зразках із 15 % гарбузової та гарбузово-картопляної різки та становлять 16,7 та 16 % відповідно, що свідчить про необхідність їх сушіння. У дослідних зразках вивчено зміну якісних показників сумішей з картоплею в процесі екструдування – вміст крохмалю, декстринів та цукрів. Встановлено, вміст крохмалю в екструдованих зразках зменшується по мірі зростання рівня вологи в ньому і сягає мінімального значення при 15 % вмісту картоплі, найбільша кількість декстринів спостерігається, яка підвищується на 43 % у порівнянні з початковим значення, у цих же зразків кількість цукрів також збільшується в 2,1 рази.
Узагальнення проведених аналітичних та експериментальних досліджень фізичних властивостей та хімічного складу зразків дозволило розробити принципову технологічну схему виробництва комбікормової продукції, яка дозволить розширити сировинну базу виробництва кормів, зменшити витрати зернової сировини та зекономити паливно-енергетичні ресурси.

Біографії авторів

Н. В. Хоренжий, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

канд. техн. наук, доцент

А. Г. Кучерук, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

студент

К. М. Шарабаєва, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

студент

Посилання

Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1379. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main- cgi.

Государственный комитет статистики Украины. Официальный сайт. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/

Альсмик, П.И. Физиология картофеля [Текст] / П. И. Альсмик, А. Л. Амбросов, А. С. Вечер. – М.:Колос, 1979. – 272 с.

Продовольча картопля. – К.: Урожай, 1989. – 200 с.

Диденко, Т. Крупноплодная тыква универсального назначения [Текст]/ Т. Диденко, Н. Мельник // Овощеводство. – 2013. - № 8. – С. 68 – 70.

Чебаненко, В.І. Гарбузи-гіганти: в їжу й на корм[Текст] // Дім, сад, город. – 2008. - № 12. – С. 4 – 5.

Лихацький, В.І. Баштанництво [Текст]: навч. посіб./В.І. Лихацький. - Київ: Вища школа, 2002. – 166 с.

Касьянов, Г. И. Технология производства сухих завтраков [Текст]/ Г. И. Касьянов, А. В. Бурцев, В. А. Грицких. - Ростов на Дону: Издат. центр «МарТ», 2002. - 96 с.

Опубліковано

2015-07-06

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво