ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Автор(и)

  • В. В. ЛЮБИЧ Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна
  • В. В. НОВІКОВ Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.60/2015.57224

Ключові слова:

технологічні властивості, зерно тритикале, кореляційний аналіз.

Анотація

Зерно тритикале – перша культура, штучно створена людиною, що характеризується високими якісними показни-
ками та може бути перспективною сировиною для виготовлення широкого асортименту продуктів харчування. Технологі-
чні та фізико-хімічні властивості зерна тритикале зумовлюють його цільове використання та залежать від сорту та
умов його вирощування. Сучасні сорти тритикале характеризуються високими технологічними властивостями, що на-
ближаються до технологічних властивостей зерна пшениці, що зумовлює можливість використання стандартного облад-
нання для його переробки. Проте особливості будови та хімічного складу зерна нових сортів тритикале вимагають його
ретельного вивчення, а технології його переробки – удосконалення. Ефективним методом оцінки зерна тритикале є його
порівняльна характеристика з зерном пшениці.
В статті наведено результати досліджень технологічних та фізико-хімічних властивостей нових сортів зерна
тритикале озимого Алкід, Тактик, Стратег, лінії ЛР 195 та тритикале озимого сорту Хлібодар харківський і пшениці
сорту Подолянка. Встановлено, що зерно тритикале сортів Алкід, Тактик, Стратег та лінії ЛР 195 мають на 5,9–13,6 г
вищу масу 1000 зерен порівняно із зерном тритикале сорту Хлібодар харківський та на 1,4–13,6 г вищу масу 1000 зерен
порівняно з зерном пшениці сорту Подолянка. За натурою зерно тритикале нових сортів на 11–36 г/л поступається зерну
тритикале сорту Хлібодар харківський та на 38–85 г/л – зерну пшениці. Склоподібність нових сортів тритикале на 11–
12 % переважає склоподібність зерна пшениці та на 2–3% переважає склоподібність тритикале сорту Хлібодар харківсь-
кий. Зерно тритикале характеризується на 11–12 % більшим вмістом білка порівняно із зерном пшениці, проте має на 9,6–
15,3 % менший вміст клейковини та на 19–32 од. п. менший індекс деформації клейковини. Тритикале порівняно із зерном
пшениці має на 95–186 с менше число падіння. Показники вмісту крохмалю, клітковини, жиру та золи у зерні тритикале
та пшениці змінюються неістотно. Зерно тритикале має вищий вміст клітковини та золи відповідно на 0,06–0,25 % та
0,12–0,21% і менший вміст крохмалю та жиру відповідно на 0,9–3,1 % та 0,27–0,3 % порівняно із зерном пшениці.
Комплексною характеристикою встановлено, що зерно всіх сортів тритикале має гірші хлібопекарні властивості
порівняно з зерном пшениці, оскільки вміст клейковини становить 19,6–25,3 % і число падіння 94–185 с. Проте завдяки
високому вмісту білка (17,0–18,4 %) зерно є відмінною сировиною для виробництва круп’яних продуктів.
Високу і дуже високу кореляційну залежність між фізико-хімічними властивостями зерна тритикале описано рів-
няннями, що були перевірені за критеріями статистичної надійності, адекватності, відтворюваності, що зумовлює мож-
ливість їх використання для математичного розрахунку проміжних значень з високою точністю.

Біографії авторів

В. В. ЛЮБИЧ, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук

В. В. НОВІКОВ, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

аспірант

Посилання

Білітюк А. П. Агротехнологічні основи вирощування тритикале в Україні / А. П. Білітюк. – К., Колос. – 2005. – 248 с.

Лісничий В. Яре тритикале відрізняється високою пружністю клейковини / В. Лісничий, В. Рябчун, І. Панченко,

В. Шатохін // Зерно і хліб. – 2010. – №3. – С.40 –43

Сирохман І. В. Проблеми якості і безпечності харчових продуктів / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова // Наукові праці наці-

онального університету харчових технологій. – 2011. – №37. – С. 5–9.

Технологія виробництва та якість їстівного збіжжя / Є. М. Мухаметов, М. А. Казаніна, Л. К. Туликова, О. Н. Мака-

сішева // Мінськ Дизайн ПРО. – 1996. – №4. – С. 56–60.

Опубліковано

2015-12-27

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість