Вплив занять фігурним катанням на розвиток координаційних здібностей у дівчат 11–12 років

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті представлені результати дослідження впливу занять фігурним катанням на роликових ковзанах на розвиток координаційних здібностей у дівчат 11–12  років.

Ключові слова: роликові ковзани, фігурне катання, координаційні здібності, рівень розвитку, ефективність.

Список використаної літератури

Батищева А. Тонкачеева О. Фигурное катание. Книга об искусстве на льду. 2018. 288 с.

Біленька І. Г. Музично-ритмічне виховання у видах спорту естетичної спрямованості. Навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2017. 126 с.

Біленька І. Г. Особливості хореографічної підготовки у фігурному катанні на ковзанах. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 10(42) часть 6 октябрь 2018. С. 55–59.

Костюкевич В. М. Врублевський Є. П., Вознюк Т. В. [та ін.]. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: [монографія]. Вінниця ТОВ «Планер», 2017. 191 с.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. Посібник. К.: Олімп. л-ра, 2010. 248 с.

Лях В. Совершенствование специфических координационных способностей. Физкультура в школе, 2001. № 2. 195 с.

Лях В. И., Садовски Е. О концепциях, задачах, месте и основных положениях координационной подготовки в спорте. Теория и практика физ. культуры, 1999. № 5. С. 40–47.

Медведєва І. М. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців з складнокоординаційних видів спорту: монографія. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 381 с.

Медведева И. М. Система подготовки спортсменов в фигурном катании на коньках. К.: Изд-во «Олимпийская литература» при Нац. ун-те физ. воспитания и спорта Украины, 2002. 408 c.

Методика проведення уроків хореографії на різних етапах підготовки спортсменів у різних видах спорту. За ред. В. Ю. Сосіної: [Електронний ресурс] :http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7454/1/2.pdf

Мишин А. Н. Фигурное катание на коньках: учеб. Для ин-тов физ. культ. М. Физкультура и спорт, 2005. 271 с.

Москаленко  Н. В., Власюк О. О., Степанова І. В., Шиян О. В., Самошкіна А. В., Кожедуб Т. Г. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів: навч. посібник під. ред. Н. В. Москаленко. [2-е вид.]. Дніпропетровськ: Інновація, 2014. 332 с.

Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації: колективна монографія. За заг. ред. В. М. Костюкевича. Вінниця: ТОВ «Планер», 2018. 418 с.

Тугунова Я. П. Повышение эффективности процесса обучения юных фигуристов с использованием специально подобранных средств: ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. Вып. 4 (110), 2014. С. 171.

Тузова Е. Н. Развитие физических способностей у юных фигуристов учебно-методическое пособие. 2015. 48 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Федоряка, А. (2022). Вплив занять фігурним катанням на розвиток координаційних здібностей у дівчат 11–12 років. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 53–60. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/281242

Номер

Розділ

Статті