Щодо питання важливості професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти

Автор(и)

  • Єлизавета Мацухова
  • Ольга Микитчик

Анотація

Анотація. У статті представлені різноманітні погляди науковців на особливості професійно-прикладної фізичної підготовки сучасних здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, здобувачі вищої освіти.

Список використаної літератури

Бадрак Т. В., Гордієнко Н. О.,  Трубенко О. А, Шевченко В. В. Інтерес як фактор впливу на мотивацію до фізичної активності. Фундаментальні та прикладні аспекти сучасних наукових досліджень (м.  Миколаїв, 29-30 квітня 2021 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 130–132 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/57april2021/35.pdf

Годлевський П. М., Саратовський О. В., Спринь О. Б. До питання про змістове наповнення навчальної програми з дисципліни професійно-прикладна фізична підготовка фахівців морського транспорту. Achievements and prospects of modern scientific research:  The 1st International scientific and practical conference (December 6-8, 2020) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2020, С. 244–251.

Гончар Г. І. Професійно-прикладна фізична підготовка як складник фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, №17, С. 43–48.

Горпинич О. О. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів ДНУ імені Олеся Гончара. Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах: Матеріали регіональної наукової інтернет-конференції ДНУ ім. О. Гончара. Дніпро, 2020. С. 36–40

Єфремова А. Я. Обґрунтування змісту та організації професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту: дис. …канд. наук з фіз. виховання  і спорту: 24.00.02. Харків, 2018. 331 с.

Имас Е. В., Дутчак М. В., Андреева О. В., Кашуба В. О., Кенсицкая И. Л., Садовский О. О. Современные подходы к проблеме формирования ценностей здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания. Физическое воспитание студентов. 2018. 22(4), С. 182–189 https://doi.org/10.15561/20755279.2018.0403

Круцевич Т., Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я, 2016. № 3. С. 109–114.

Пилипей Л. П., Гуцол Є. М. Інтеграція педагогічних технологій у модернізації системи фізичного виховання і спорту закладів вищої освіти. Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. Суми: СумДУ, 2019. С. 50–52.

Слухенська Р. В., Куліш Н. М., Маланій В. І., Бамбурак В. Б. Фізична культура у вищих навчальних закладах в умовах карантинних обмежень 2020 року. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. №73. Т. 2. С. 194–198.

Форостянов О. І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Science, society, education: topical issues and development prospects: The 8th International scientific and practical conference (July 5-7, 2020) SPC “Sci-conf. com. ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Мацухова, Є., & Микитчик, О. (2022). Щодо питання важливості професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 61–65. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/281243

Номер

Розділ

Статті