Методика розвитку спритності та швидкісно-силових здібностей у дітей 7-8 років засобами рухливих ігор

Автор(и)

  • Людмила Шестерова

Анотація

Анотація. У статті розглядаються шляхи підвищення рівня розвитку спритності та швидкісно-силових здібностей, одним з яких є застосування рухливих ігор. Розроблена методика позитивно вплинула на показники вище зазначених якостей, хоча недостатня тривалість експерименту не дозволила їм достовірно змінитися.

Ключові слова: швидкісно-силові здібності, спритність, рухливі ігри.

Список використаної літератури

Григоренко Г. В., Григоренко Д. П., Васильєв Ю. С. Спортивно-ігрові методи в структурі навчальних занять, спрямованих на розвиток рухових здібностей школярів. International scientific and practical conference. (February 26–27). Wloclawek. 2021. Рр. 157–161.

Єрмаков С., Іващенко О., Хом’яков О. Гендерні особливості рухової підготовленості школярів 8 років. ISSN 2708-7573 (Print) ISSN 2708-7581 (Online). Journal of Learning Theory and Methadology. 2020. Vol. 1. № 2. pp. 75–81.

Ковальчук Н. М., Санюк В. І. Рухливі ігри на заняттях із гімнастики: метод. розробка. Луцьк: Вежа-Друк. 2018. 92 с.

Масляк І. П. Динаміка рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на поліпшення функціонального стану аналізаторів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал. К.: НУФВСУ. 2008. №4. С. 47–51.

Масляк І. П. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури у школярів молодших класів. Молода спортивна наука України: збірник наукових статей з галузі фізичної культури і спорту. Львів. 2006. Вип. 10. Т. 1, С. 44–50.

План заходів з реалізації Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі на 2021 рік. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020

Твердохліб Ж. О., Погребенник Л. І. Рухливі ігри для сучасної школи: Методичні матеріали. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 62 с.

Шестерова Л. Е., Терентьева Н. Н. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной школе. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2004. №4. С. 96–100.

Шестерова Л. Шляхи підвищення фізичної активності і підготовленості школярів середніх класів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [Електр. ресурс]. Харків: ХДАФК. 2017. С. 178–185.

Iermakov S., Ivashchenko O., Khudolii O. Strength abilities: assessment of cumulative training effects of strength loads of a series of classes in 8 years old boys. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol. 21 (Suppl. Issue 2), Art 158 pp 1242-1250, Apr. 2021 online ISSN: 2247-806 X; p – ISSN: 2247-8051 ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES.

Shesterova L, Kuzmenko I., Masliak I. Motive preparedness of school-age children under the influence of special exercises affecting the state of the acoustic analyser. Sport science: International scientific journal of kinesiology. Travnik, Bosnia and Herzegovina. 2017. vol. 10. issue 2: 96–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Шестерова, Л. (2022). Методика розвитку спритності та швидкісно-силових здібностей у дітей 7-8 років засобами рухливих ігор. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 73–79. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/281276

Номер

Розділ

Статті