Підготовка тренерів зі спортивних танців в системі освіти: сучасність

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті проведено аналіз закладів освіти що на сьогодні провадять підготовку тренерів зі спортивних танців в Україні. Представлена систематизована інформація про сучасний освітній процес при підготовці тренерів зі спортивних танців. Мета -  на основі аналізу тенденцій розвитку галузі визначити доцільність покращення системи підготовки спеціалістів зі спортивних танців у зв’язку з сучасними викликами та змінами на ринку праці.

Ключові слова: спортивні танці, спортивна освіта, система освіти, інноваційні технології.

Список використаної літератури

ГСВО МОНУ. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти. Ступінь бакалавр. Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. Вид. офіц. К., 2019. 13 с.

Лисенко А. О., Горбенко О. В. Спортивні танці (європейська програма): навч. посіб. Харків: ФОП Бровін О. В, 2020. 344 с.

Лисенко А. О., Горбенко О. В. Спортивні танці (латиноамериканська програма): навч. посіб. Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. 442 с.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці)». ТНПУ ім. В. Гнатюка [Електронний документ]. Режим доступу - http://surl.li/capwh

Освітньо-професійна програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 017 Фізична культура і спорт. НУФВСУ [Електронний документ]. Режим доступу - http://surl.li/capwl

Освітньо-професійна програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» Першого рівня вищої освіти, 017 Фізична культура і спорт. ХДАФК [Електронний документ]. Режим доступу - http://surl.li/capwn

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Петров, Д. (2022). Підготовка тренерів зі спортивних танців в системі освіти: сучасність. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 104–109. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/284864

Номер

Розділ

Статті