Результати оцінювання рівня соматичного здоров’я студенток ЗВО

Автор(и)

  • Світлана Герасименко
  • Іван Марканич

Анотація

Анотація. У статті визначено рівень соматичного здоров’я студенток 1-го курсу закладів вищої освіти. Використано метод оцінки рівня соматичного здоров’я Г. Л. Апанасенка.

Дані розподілу обстежуваних за рівнем соматичного здоров’я дозволяють констатувати, що 14,14% студенток мають низький рівень фізичного здоров’я, 29,31% – нижчий за середній, 44,37% – середній, 12,83% – вище середнього.

Результати проведеного нами дослідження свідчать про те, що у студенток 1-го курсу переважає середній рівень фізичного здоров’я. Нажаль, серед студенток, які взяли участь у дослідженні, не було виявлено тих, чий рівень фізичного здоров’я можна характеризувати як високий.

Отримані результати доводять актуальність та доцільність розробки заходів, спрямованих на підвищення рівня фізичного здоров’я студенток 1-го курсу закладу вищої освіти.

Ключові слова: рівень, соматичне здоров’я, студентки, експрес-метод оцінки здоров’я.

Список використаних джерел

Апанасенко Г. П., Л. В. Попова. Медицинская валеология. Київ.: Здоров’я. 2000. 234 с.

Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., Магльований А. В. Санологія (медичні аспекти валеології): підручн. для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Львів: Кварт, 2011. 303 с.

Герасименко С. Ю., Гурелич М. С. Визначення рівня соматичного здоров’я студенток 1-го курсу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. C. 48–53.

Світлана Герасименко, Олександр Турко. Рівень соматичного здоров’я юнаків-студентів 1-го курсу ЗВО. Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. Переяслав, 2020 р. C. 94–96.

Світлана Герасименко, Іван Попович. Рівень фізичного (соматичного) здоров’я студентів ЗВО. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. C. 44–47.

Герасименко С. Ю. Рівень фізичного (соматичного) здоров’я студентів 1-го курсу закладу вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць Київ: Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Випуск 5K (165) 23. C. 48–52.

Долженко Л. П. Захворюваність і рухова активність  студентів з  різними рівнями соматичного здоров’я. Теорія та методика фіз. виховання і спорту. 2004. № 1. С. 21–24.

Товкун Л. П., Царьова М. П. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. «Молодий  вчений». 2017. № 9.1. (49.1) вересень. С.167–170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Герасименко, С., & Марканич, І. (2023). Результати оцінювання рівня соматичного здоров’я студенток ЗВО. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 31–36. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/297195

Номер

Розділ

Статті