Оптимізація фізичної підготовленості та рухової активності студентів закладів вищої освіти на заняттях з міні-футболу

Автор(и)

  • Павло Оксьом
  • Лариса Бережна
  • Антон Янченко

Анотація

Анотація. У статті визначено вплив занять міні-футболом на рівень фізичної підготовленості та рухової активності студентів закладів вищої освіти України. Дослідження наукової проблеми шляхом вивчення методологічної, навчально-методичної та психолого-педагогічної літератури дало можливість виявити особливості впливу занять міні-футболом на фізичну підготовленість та рухову активність студентської молоді.  Тестування показників фізичної підготовленості та визначення рівня рухової активності студентів за допомогою Фремінгемської методики дало змогу отримати статистичні дані для нашого дослідження. Таким чином було доведено, що систематичні заняття міні-футболом позитивно впливають на рівень фізичної підготовленості та рухової активності студентів закладів вищої освіти.

Ключові слова: фізичне виховання, міні-футбол, рухова активність, фізична підготовленість, студенти.

Список використаних джерел

Бондарев Д. В. Оценка интенсивности специфических упражнений футбола при выполнении их студентами. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2008. Т. 2. С. 20–23.

Кондратович А. Б. Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентів. Мaterials of the XIII International scientific and practical conference «Cutting-edge science–2017», 2017.Т. 13. С. 99–101.

Костенко М. П., Краснов В. П., Отрошко О. В. Футзал в закладі вищої освіти. Київ. НУБіП України. 2019. 87 с.

Мазурчук Олег, Панасюк Олександр, Митчик Олександр, Герасимюк Петро, Хомич Анатолій. Міні-футбол як особливий вид фізичного вдосконалення студенток у процесі навчання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2020. №3(51). С. 52–57.

Маляр Е. І. Вплив засобів футболу на рівень функціональної підготовленості студентів-податківців. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: збірник  наукових праць за редакцією С. С. Єрмакова. Харків, 2007. № 7. С.101–104.

Оксьом П. М. Динаміка розвитку фізичних якостей у студенток вищого педагогічного навчального закладу під впливом гри в міні-футбол. Молода спортивна наука України: збірник  наукових праць в галузі фізичної культури та спорту. Львів: НФВ «Українські технології», 2005. Вип. 9. Т. 4. С. 161–166.

Оксьом П. М., Бережна Л. І., Янченко А. М. Систематизація основних помилок гравців при відборі м’яча один на один в іграх студентської команди з міні-футболу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023. Вип. 3К(162)23. С. 304–308.

Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період  до 2028 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 р. №1089. Дата оновлення: 12.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Оксьом, П., Бережна, Л., & Янченко, А. (2023). Оптимізація фізичної підготовленості та рухової активності студентів закладів вищої освіти на заняттях з міні-футболу. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 62–70. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/297205

Номер

Розділ

Статті