Особливості методики комплексного підходу до розвитку фізичних якостей школярів початкових класів

Автор(и)

  • Дар'я Попова
  • Тетяна Дорофєєва

Анотація

Анотація. В даній статті проаналізовано сучасний стан науково-методичних розробок з проблеми комплексного розвитку фізичних якостей школярів початкових класів. Обґрунтовано методику комплексної організації фізичної підготовки з учнями молодших класів та експериментально перевірено програму комплексного розвитку фізичних якостей школярів початкових класів на уроках фізичної культури.

Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, уроки фізичної культури, рухові якості, фізична підготовка.

Список використаних джерел

Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч.посіб.  Суми: ВДТ «Універсальна книга», 2004. 428 с.

Борейко М. М. Оптимізація фізичного виховання дітей 7–8 років засобами легкої атлетики: Автореф. дис.... канд. наук з фіз. вих. та спорту за спеціальністю 24.00.02. Львівський державний інститут фізичної культури. Львів, 2002. 22 с.

Васьков Ю. В., Пашков І. М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 1– 4 класи (102 уроки для кожного класу). Харків: Торсінг, 2003.  С. 9–13.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.  Львів: ВНТЛ, 1998. 336 с.

Книга вчителя фізичної культури: довідково-методичне видання упоряд. С. І. Операйло, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. Вид. 2-ге, доповн. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.  560 с.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту  Книга вчителя фізичної культури: довідково-методичне видання упоряд. С. І. Операйло, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. Вид. 2-ге, доповн.  Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. С. 100–109.

Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 класи за ред. М.Д. Зубалія.  К.: Початкова школа, 2002. 112 с.

Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. та спорту за спеціальністю 24.00.02. Львівський державний інститут фізичної культури.  Львів, 2003.  21 с.

Теория и методика физического воспитания. Под ред. Т. Ю. Круцевич. К.: Олимпийская литература, 2003.  Т. 1.  422 с.

Зубалій М. Д., Деревянко В. В., Лакіза О. М., Шегімага В. Ф., Майєр В. І. Фізична культура. 1–4 класи. Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів: Харків: вид-во “Ранок”, 2006. 128 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: Тернопіль: навчальна книга: «Богдан», 2003. Ч.1. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Попова, Д., & Дорофєєва, Т. (2023). Особливості методики комплексного підходу до розвитку фізичних якостей школярів початкових класів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 81–91. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/298677

Номер

Розділ

Статті