Особливості реалізації системи підготовки юних баскетболістів

Автор(и)

Анотація

Анотація. Стаття присвячена основним аспектам підготовки юних баскетболістів в групах базової підготовки (10–14 років), що потребує особливої педагогічної уваги та пошуків нових наукових розробок щодо її вирішення в умовах позашкільної підготовки юних баскетболістів, а саме в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (СНЗСП). У статті, базуючись на результатах проведених досліджень фізичної та технічної підготовленості юних баскетболістів віком 10–14 років, зазначено, що існує необхідність підвищення рівня фізичної підготовленості і розвитку фізичних якостей юних спортсменів, що потребує впровадження в освітній процес нових засобів і методів тренування для підвищення ефективності тренувального процесу.

Ключові слова: баскетбол, підготовка юних спортсменів.

Список використаних джерел

Казюра Г. М. Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять баскетболом: дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту. Київ, 2013. 266 с.

Кириченко В. М. Методика розвитку координаційних здібностей учнів основної школи у процесі занять баскетболом: дис. канд. пед. наук. Київ, 2016. 206 с.

Кондрашин В. П., Корягин В. М. Тренировка баскетболистов высших разрядов. Київ: Здоров’я, 1978. 93 с.

Корягин В. М. Подготовка высококвалифицированных баскетболистов. Львiв: Край, 1998. 191 с.

Костюк Ю. С. Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я). Київ, 2015. 24 с.

Мітова О. О. Інтегральна підготовка баскетболістів 17-19 років при переході в команди суперліги: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Дніпропетровський держ. ін-т фізичної культури і спорту. Дніпро, 2004. 251 с.

Мітова О. О. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення: дис. док. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Придніпровська держ. ак. фізичної культури і спорту. Дніпро, 2021. 594 с.

Мітова О. О, Івченко О. М. Контроль параметрів уваги у баскетболістів 13-14 років на етапі попередньої базової підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків. 2015. Вип. 5. С. 74–77

Нестеренко Н. А. Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13–14 років залежно від ігрового амплуа: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. Дніпро, 2013. 20 с.

Ню Юньфей. Оптимізація розвитку якостей, що визначають результативність ігрової діяльності баскетболістів 13–15 років: автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту. Харків, 2013. 17 с.

Онищенко В. М. Структура та зміст навчально-тренувального процесу дітей 6–7 років на першому році занять міні-баскетболом: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. Дніпро, 2017. 22 с.

Платонов В. М., Булатова М. М. Фізична підготовка спортсменів: навч.  посібник. Київ: Олімпійська література, 1995. 320 с.

Поплавський Л. Ю. Баскетбол: підручник. Київ: Олімпійська література, 2004. 448 с.

Poplavskyi L. Yu. Basketbol: pidruchnyk [Basketball: textbook]. Kyiv, Ukraine: Olympic literature, 2004. 447 с.

Поплавський Л. Ю., Маслова О. В., Безмилов М. М., Мітова О .О., Мурзін Є. В., Четвертак О. А. Баскетбол. Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Київ, 2019. 163 с.

Сушко Р. О. Теоретико- методичні основи розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу): автореф. дис. … докт. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. / НУФВСУ. Київ, 2018. 40 с.

Тимошенко О. В. Розвиток швидкості та точності ігрових дій у дівчаток 10–14 років, які займаються баскетболом: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Київ, 1999. 20 с.

Хромаев З. М. Подготовка баскетболистов высокой квалификации в микроциклах соревновательного периода: дис. … канд. пед. наук: 24.00.01. Київ, 1997. 189 с.

Цимбалюк Ж. О. Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. Харків, 2003. 23 с.

Чопик Р. В. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у процесі занять баскетболом: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Корягін, В., & Гребінка, Г. (2023). Особливості реалізації системи підготовки юних баскетболістів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 114–122. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/298686

Номер

Розділ

Статті