Особливості планування спортивної підготовки в хортингу

Автор(и)

Анотація

Анотація. В статті досліджуються методи планування підготовки спортсменів до змагань різного рангу в українському національному виді спортивних єдиноборств – хортингу. Представлені класичний та альтернативні підходи до планування спортивної підготовки.

Ключові слова: хортинг, спортивна підготовка, тренувальні цикли, фізичні якості, кваліфікаційний рівень. 

Список використаної літератури

Ашанін В. С., Литвиненко А. М. Побудова інформаційних моделей змагальної діяльності в бойовому хортингу. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2022. Випуск 6. С. 10–16.

Бойко В., Малинський І., Єрьоменко Е., Діхтяренко З. Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів. Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2017. Вип. 7. С. 104–112.

Єрьоменко Е. А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. К.: 2014. 1064 с.

Казакова А. Д. Вдосконалення реакції та швидкісних якостей хортингістів (медичні та біологічні аспекти). Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива», м. Ірпінь, 23–24  березня 2019 року, С. 186–191.

Катрич О. О. Аналіз національної бойової культури України. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». 27–28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина 1.  Наук. ред. О. Ю. Висоцький.  Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 289–290.

Литвиненко А. М. Грохова А., Губницька Ю. Корекція системи підготовки в спортивних єдиноборствах засобами сучасних інформаційних технологій. Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків–Одеса, 13–19 вересня 2021 року. наук. ред. А. Д. Тевяшев, Л. Б. Петришин, В. В. Безкоровайний, В. Г. Кобзєв. Х.: ХНУРЕ, 2021. С. 323–325.

Литвиненко А. Н. Дихальні вправи в фізичному вихованні студентів-єдиноборців. Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведениях», м. Харків, 8–9 лютого 2019 року. С. 40–42.

Литвиненко А. М. Фізичне виховання студентів на основі української бойової культури: навчальний посібник. Харків: ХНУРЕ, 2021. 116 с.

Gubnytska, J., Lytvynenko, A., Analysis of information models оf students physical readiness in higher educational establishments. Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Информационные системы и технологии», 12–17 сентября 2016 г. Х.: НТМТ, 2016. С. 234–236.

Lytvynenko A. Development of personality of students by facilities of the Ukrainian battle culture. International scientific conference “Modern scientific developments in pedagogy and psychology”: conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 130–132.

Lytvynenko A. Influence of sambo wrestling training on students’ physical fitness Sport Mont, 19 (1). P. 89–95. doi: 10.26773/smj.210219.

Lytvynenko A. Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole; pp.286, illus., tabs., bibls. Part 5. 2020. Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students.  Р. 226–273.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Литвиненко, А. (2023). Особливості планування спортивної підготовки в хортингу. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 130–135. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/298690

Номер

Розділ

Статті