Вплив вправ кросфіту на показники функціонального стану дихальної системи учнів 16 років

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті представлені показники функціонального стану дихальної системи учнів 16 років після впровадження елементів кросфіту в освітній процес з фізичного виховання. Здійснено порівняльний аналіз отриманих даних за статтю. Представлено результати, отримані на початку та наприкінці дослідження.

Ключові слова: освітній процес, підлітки, індекс Скібінської, уроки фізичної культури, рухова активність.

Список використаних джерел

Ажиппо О. Ю., Мамешина М. А. Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи учнів основної школи. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. C. 15–23.

Андрющенко Т. Організаційно-методичні умови застосування
засобів скіпінгу у фізичному вихованні старшокласників. Спортивний вісник Придніпров’я. 2023. №3. С. 3–10.

Бала Тетяна, Петрова Ангеліна. Зміна показників стану дихальної системи дівчат старшого шкільного віку під впливом вправ кросфіту. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник
тез XXІII Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2023 року. Харків: ХДАФК, 2023. С. 18–19.

Борисова Ю., Шкарупіло П. Вплив занять капоейрою на фізичну підготовленість і соматичне здоров'я дітей 15-16 років. Спортивний вісник Придніпров'я, 2017. № 1. С. 113–117.

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2016. Вип. 11(81), С. 57–60.

Масляк І. П. Вплив аеробіки силової спрямованості на стан кардіореспіраторної системи школярів старших класів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2017. Вип. 1(82), С. 35–38.

Нагорнюк В. Ю., Масляк І. П. Вплив воркауту на прояв силових здібностей школярів середніх класів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2018. С. 194–204.

Петрова А. С., Бала Т. М. Динаміка показників функціонального стану дихальної системи дівчат 10–11-х класів під впливом елементів кросфіту. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2022. С. 210–218.

Присяжнюк С. І. Динаміка показників серцево-судинної та дихальної систем під впливом фізичного навантаження школярів загальноосвітньої школи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020; 3К(123). С. 345–350.

Фізична культура в школі: навчальна програма для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера ЛТД, 2019. 192 с.

Garst B. A., Bowers E. P., Stephens L. E. A randomized study of CrossFit Kids for fostering fitness and academic outcomes in middle school students. Evaluation and program planning, 2020. Vol. 83. PMID: 32841825 DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101856 )

Kolomiitseva Olha, Prykhodko Ihor, Prikhodko Anna, Anatskyi Ruslan, Turchynov Artem, Fushev Serhii, Hunbina Svitlana, Garkavyi Oleg. Efficiency of Physical Education of University Students Based on the Motivation Choice of the CrossFit Program. Physical Activity Review, 2020. Vol. 8(1), p. 26–38.

Petrova A. S., Bala T. M. The change in the level of physical health of 16 – 17-year-old pupils under the influence of crossfit exercises. Knowledge, Education, Law, Management, 2020. Vol. 5(33)3, p. 7–14.

Petrova Anhelina, Tetiana Bala, Masliak Irina, Mameshina Margarita. The effect of CrossFit exercises on the physical health level of 16–17-year-old boys. Journal of Physical Education and Sport, 2022. Vol. 22(4), Art 121, pp. 955–961.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-15

Як цитувати

Петрова, А., Бала, Т., & Іванова, Ю. (2024). Вплив вправ кросфіту на показники функціонального стану дихальної системи учнів 16 років. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 47–54. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/306273

Номер

Розділ

Статті