Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Текст статті повинен бути підготовлений у редакторі Microsoft Word за такими параметрами:
  ● формат сторінки А4, орієнтація книжкова з вирівнюванням по ширині
  ● шрифт Times New Roman, розмір 14
  ● міжрядковий інтервал 1,5
  ● абзацний відступ 1,25 мм
  ● поля 20 мм
  ● повний обсяг файлу має становити від 20 000 до 35 000 знаків, не враховуючи пробіли
  ● у тексті не повинно бути автоматичних нумерованих та маркірованих списків, переносу слів
 • СТРУКТУРА СТАТТІ

  Назва статті
  Наводиться напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по лівому краю.
  Назва повинна відображати основний зміст дослідження і бути лаконічною.
  Назва не повинна містити скорочення слів та абревіатури, окрім усталених абревіатур (ЄС, Угода ТРІПС тощо).
  Редакція має право пропонувати автору (авторам) змінити назву статті.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.