Редакційний штат

Редактор

Адальберт Адальбертович Барта, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine