РЕЛІГІЙНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У 1950-60 рр. У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ (на матеріалах Тернопільської, Львівської, Дрогобицької, Станіславської, Івано-Франківської обл.)

Автор(и)

  • ІВАН ІВАНОВИЧ ШУСТАК аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,

Ключові слова:

Ключові слова, релігія, церква, священик, релігійна поведінка, віруючий.

Анотація

У статті охарактеризовано основні аспекти релігійної поведінки населення західних областей УРСР у 50-60 рр. ХХ століття у контексті дослідження історії повсякденності регіону.

 

Ключові слова: релігія, церква, священик, релігійна поведінка, віруючий.

 

В статье охарактеризованы основные аспекты религиозного поведения населения западных областей УССР в 50-60 гг ХХ века в контексте исследования истории повседневности региона.

 

Ключевые слова: религия, церковь, священник, религиозное поведение, верующий.

 

The article describes the main aspects of religious behavior of the western regions of the USSR in the 50-60 years of the twentieth century in the context of the study of the history of everyday life in the region.

 

Keywords: religion, church, priest, religious behavior, believer.

Біографія автора

ІВАН ІВАНОВИЧ ШУСТАК, аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Келембетова В. Ю. Побут і релігійні пережитки. – К.: «Наукова думка», 1974. – 191 с.

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): Колективна монографія / Відп. ред. В. М. Даниленко. НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 3. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 336 с. – (Серія «З історії повсякденного життя в Україні»)

Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин / П. М. Бондарчук, В. М. Даниленко, В. О. Крупина, О. Н. Кубальський; відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 210 с.

Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40-80-х роках ХХ ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 381 с.

Даниленко В. Інтернаціоналізація Радянської України / В. Даниленко // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ століття: зб. наук. праць, присвяч. пам'яті акад. НАН України Ю.Ю. Кондуфора. – У 2-х тт. – К., 2004. – Т. 2. – С. 286-313.

Баран В. К., Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) / Баран В. К., Даниленко В. М. - Київ: Альтернативи, 1999. - 304 с. - (Україна крізь віки. - Т. 13)

Іваненко В. В. Історія Радянської держави (1917-1991рр.) / В.В. Іваненко, А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ; Дніпропетровськ. нац. ун-т. - Д. : Вид-во ДНУ, 2007. - 576 с.

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні в 1940-1960-х років: Політичний дискурс. / – Войналович В. К.: Світогляд, 2005. – 741 с.

Андрухів І. Релігійне життя на Прикарпатті: 1944-1990 роки: історико-правовий аналіз. – Івано-Франківськ, 2004. – 344 с.

Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні / За ред. С. Макеєва. Переднє слово О. Іващенко. — К.: Інститутполітики, Інститут соціологіїНАНУкраїни, 2009. — 68 с.

Бондарчук П.М., Участь віруючих у богослужінні та відзначенні свят у радянській Україні у повоєнний період // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.history.org.ua/?hist=37

Лисак В. Ф. Традиційні цінності у повсякденному житті українського селянства // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.history.univer.kharkov.ua/book/Lisak%20V..pdf

Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі: Україна 1946 – початок 1990-х років. – Полтава: АСМІ, 2005. – 631 с.

Стоцький Я. В. Українська греко-католицька церква і релігійне становище Тернопільщини (1946-1989). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 432 с.

Бондарчук П.М., Релігійна поведінка православних віруючих в Україні: особливості і тенденції змін (середина 1940-их – середина 1980-их рр.) // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.history.org.ua/?hist=37

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, № 3531 208 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, № 4038 320 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, № 4704 425 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, № 3532 320 арк.

Бак Т. А., 1925 р. народження, с. Борщівка Лановецький р-н., Тернопільска обл., початкова освіта, бесіда тривала 2 години 30 хвилин, запис зроблено автором 15.05.2012 р.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, №5488 259 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, №5407 157 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, №4704425 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, №4263 200 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади України, Ф. 4648, Опис 1, №144 292 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, Ф. 1, Опис 24, № 5908 159 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника