Концепт «Руський світ» в історичних та цивілізаційних уявленнях Богдана Дідицького

Автор(и)

  • Іван Петрович Куций Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Україна

Ключові слова:

Ключові слова, «Руський світ», слов’яни, православ’я, Богдан Дідицький, русофільство, історична концепція.

Анотація

У статті проаналізовано історичні погляди та цивілізаційні орієнтації Богдана Дідицького. Досліджено його концепцію руської національної історії. Охарактеризовано ставлення Б.Дідицького до концепту «Руський світ». Узагальнено його поцінування ролі Московщини-Росії в руській історії.

Ключові слова: «Руський світ», слов’яни, православ’я, Богдан Дідицький, русофільство, історична концепція.

В статье проанализированы исторические взгляды и цивилизационные ориентации Богдана Дедицкого. Исследована его концепция русской национальной истории. Охарактеризованы отношения Б. Дедицкого к концепту «Русский мир». Обобщены его оценки роли Московии-России в русской истории.

Ключевые слова: «Русский мир», славяне, православие, Богдан Дедицкий, русофильство, историческая концепция.

The author of the article analyzes the historical views and civilizational orientations of B. Didytskyi. B. Didytskyi’s concept of Rus national history is investigated. His relation to the concept of «the Rus World» is characterized. B. Didytskyi’s assessment of the role of Muscovy-Russia in the Rus history is studied.

Key words: «the Rus World», the Slavs, Orthodox Christianity, Bogdan Didytskyi, Russophilia, historical conception.


Біографія автора

Іван Петрович Куций, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

доцент кафедри історії України

Посилання

Список використаних джерел:

Ддицкій Б. Антоній Добрянскій его жизнь и дятельнôсть въ Галицкой Руси. Списалъ Богданъ А. Ддицкій / Богдан Дідицький. — [Львів]. Накладом Общества имени Михаила Качковского, 1881. — 128 с.

Ддицкій Б. Лтопись Руси ôтъ 1340 до 1887 года, розтолкована Богданом А. Ддицкім / Богдан Дідицький. — [Львів]. 1887. — 56 с.

Ддицкій Б. Львовская Ставропигія и 300-лтній праздникъ еи существованія. Оповданье Богдана А. Ддицкого, члена Ставропигійского Института / Богдан Дідицький. — [Львів]. 1886. — 87 с.

Ддицкій Б. Михаилъ Качковскій и современная галицко-русская литература. Очеркъ біографическій и историко-литературный составленъ Богданомъ А. Ддицкім. Часть І. / Богдан Дідицький. — Львовъ. Съ печатни Института Ставропигійського подъ зарядомъ Стефана Гучковского, 1876. — 126 c.

Ддицкій Б. Народная исторія Руси отъ начала до новйшихъ временъ пôсля найлучшихъ историкôвъ составлена и издана Богданомъ А. Ддицкім. Часть первая. / Богдан Дідицький. — Львовъ. Изъ типографіи Ставропигійського Института пôдъ зарядомъ Стефана Гучковского, 1868. — 224 c.

Ддицкій Б. Народная исторія Руси отъ начала до новйшихъ временъ пôсля найлучшихъ историкôвъ составлена и издана Богданомъ А. Ддицкім. Часть вторая / Богдан Дідицький. — Львовъ. Въ типографіи Института Ставропигійського, подъ зарядомъ Стефана Гучковского, 1868. — 200 c.

Ддицкій Б. Народная исторія Руси отъ начала до новйшихъ временъ пôсля найлучшихъ историкôвъ составлена и издана Богданомъ А. Ддицкім. Часть третья / Богдан Дідицький. — Львовъ. Въ типографіи Института Ставропигійського, пôдъ зарядомъ Стефана Гучковского, 1870. — 208 c.

Мудрий М. Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 9. — Львів, 2001. — С. 254-280.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії