Створення та розвиток Селянської спілки в часи гетьманату П.Скоропадського

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Костенко аспірант кафедри історії та археології слов'ян НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ukraine

Ключові слова:

селянська спілка, гетьманат Скоропадського

Анотація

В статті розглядаються діяльність та об’єднання селянських спілок в часи гетьманату П.Скоропадського. Доводиться, що їм відводилось провідне місце у вирішенні аграрних питань, суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень у середовищі українського селянства.


В статье рассматриваются деятельность и объединение крестьянских союзов во времена гетманата Скоропадского. Приходится, что им отводилось ведущее место в решении аграрных вопросов, общественно-политических и социально-экономических преобразований в среде украинского крестьянства.

 

The article deals with the activities and associations of peasant unions during the Hetmanate Skoropadsky. Proved that it was given a leading role in addressing agricultural issues, socio-political and socio-economic reforms, the Ukrainian peasantry.


Біографія автора

Світлана Володимирівна Костенко, аспірант кафедри історії та археології слов'ян НПУ ім. М.П. Драгоманова

аспірант кафедри історії та археології слов'ян

Посилання

Голос Юга. – Елисаветград, 1918. – 3 мая.

Державний архів Вінницької області (ДАВО). – Ф.Р-1196. – Оп.1. Спр. 24.– Арк. – 85.

ДАВО. – Ф.Р-1196. – Оп.1. – Спр.4. – Арк.362.

Державний архів Київської області (ДАКО). – Ф.2793. – Оп.2. – Спр.11. – Арк.35.

ДАКО. - Ф.2793. – Оп. 2. –Спр. 10. – Арк.65.

ДАКО. - Ф.2793. – Оп.2. –Спр. 89. – Арк.83.

Екатеринославский вестник. – 1918. – 31 мая.

Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 /Петро Захарченко. – К.: ЗАТ "Ніглава", 1997. – 188 с.

Земля і воля. Харків. – 1917. – 9 грудня (№ 203).

Лозовий В.С. Селянська правосвiдомiсть у добу Української революцiї (1917–1921 рр.) /В.С.Лозовий // УІЖ. – 2005. – №6. – С. 88-94.

Любовець О.М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П.Скоропадського /О.М.Любовець // УІЖ. – 2008. – № 4. – С.60-72.

Народне слово. – 1917. – 14 жовтня (№ 40).

Нова Рада. – Київ. – 1918. – 25 серпня.

Нова Рада. – Київ. – 1918. – 22 жовтня.

Нова Рада. – Київ. – 1918. – 7 листопада.

Нова Рада. – Київ. – 1918. – 12 листопада.

Нова Рада. – Київ. – 1918. –13 жовтня.

Пиріг Р.Я. Соціально-політична база гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 року) /Р.Я.Пиріг // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. – Вип.2. – К., 2007. – С.104-105.

Прилуцька думка. – 1917. – 4 серпня (№ 3).

Скальський В.В. Губернські селянські з’їзди як складові української революції 1917–1921 рр. /В.В.Скальський // Проблеми вивчення історії української революції. 1917–1921 рр. – К.: Інститут історії України. – Вип. 4. – C.89-146.

Солдатенко В.Ф. Гетьманська держава – альтернатива революційному розв'язанню суспільних проблем в Україні /В.Ф.Солдатенко // Політична історія України ХХ століття в шести томах. – Т.2. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920).

Уставъ Всеукраинскаго Союза Хлеборобовъ-Собственниковъ. – К.: Типографія Акц. о-ва "Южная Копейка". – 1918. – 40 с.

Христюк П. Замітки до історії української революції в чотирьох томах /П.Христюк. – Прага, 1921. – Т.ІІІ. – 160 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління у м. Києві (ЦДАВОУ). – Ф.628. – Оп.1. – Спр. 18. – Арк.108.

ЦДАВОУ. – Ф.1390. – Оп.1. – Спр.127

ЦДАВОУ. – Ф.257. – Оп.1. – Спр.184. – Арк.138..

ЦДАВОУ. – Ф.257. – Оп.1. – Спр.264. – Арк.12.

ЦДАВОУ. – Ф.1412. – Оп.1. – Спр.62. – Арк.33.

ЦДАВОУ. – Ф.257. – Оп.1. – Спр.712. – Арк.334.

ЦДАВОУ. – Ф.257. – Оп.1. – Спр.1216. – Арк.123.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО). – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 2985. – Арк.51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника