ОЦІНКА О. ТИСОВСЬКИМ СТАНОВИЩА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧНИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

  • Володимир Романович Струганець здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ukraine

Ключові слова:

Ключові слова, шкільне виховання молоді, шкільна освіта, міжвоєнний період, крайова шкільна рада, патріотичне виховання.

Анотація

У статті проаналізовано погляди О. Тисовського на шкільну освіту, зокрема у Східній Галичині та загалом на освітню систему Польської держави, а також оцінку ним змін, що відбулись в ній у міжвоєнний період і їх вплив на українське населення.

Ключові слова: шкільне виховання молоді, шкільна освіта, міжвоєнний період, крайова шкільна рада, патріотичне виховання.

В статье проанализированы взгляды А. Тисовского на школьное образование в Восточной Галиции и на образовательную систему Польского государства а также те изменения, которые произошли в ней в междувоенный период и имели влияние на украинское население.

Ключевые слова: школьное воспитание молодежи, школьное образование, междувоенный период, краевой школьный совет, патриотическое воспитание.

The views of O. Tysovskyy on school education in Eastern Galychyna and educational system of Polish state in general and the changes that took place in the interwar period and had an impact on the Ukrainian population are analyzed in the article.

Key words: school education of youth, school education, the interwar period, the District School Board, patriotic education.


Біографія автора

Володимир Романович Струганець, здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Данилів Т. Основоположник Пласту (До 80-річчя з дня народження професора д-ра Олександра Тисовського). / Т. Данилів. – Мюнхен: Молоде Життя, 1966. – 47 с.

Моряк-Протопопова Х. Крайова шкільна рада у Галичині: повноваження, структура і вплив на розвиток шкільництва 1867-1918 рр. / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2011. – Випуск 54. Серія: Юридична, – С. 73-80

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. – оп. 1 – спр. 184, 30 арк.

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. –143 с.

Щербяк Ю. Система морального виховання у школах західних областей України (1900–1939 рр.) / Ю. Щербяк . – Т. : ПАРАДІС, 1999. – 206 c.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІАЛ України), ф. 410, оп.1, спр.23, 150 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 410, оп.1, спр.13, 36 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 410, оп.1, спр.14, 27 арк.

Комісар І. Становлення української національної школи в Галичині (1920–39 рр.) / І. Комісар // Визвольний шлях. – 2000. – № 1. – С. 27–52.

Луканюк С. Організація, завдання та значення діяльності Крайової шкільної ради в багатонаціональній Галичині (1867–1918 рр.) / С. Луканюк // Наукові записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль. – 2007. – Серія: Педагогіка. – № 9’ 2007. – С. 143–147.

Галущинський М. Національне виховання (статті і замітки). / М. Галущинський. – Львів, 1920. – 30 с.

Звіт дирекції ц.к. Академічної гімназії у Львові за рік 1912/13 / З друкарні НТШ. – Л., 1913. – 112 с.

Белей О. Становище та розвиток шкільництва у першій третині ХХ ст. / О. Белей // Освітянин. – 2007. – № 3 – С. 17–18.

Ігнатенко Н. Проблема підручника з історії в середніх школах Західної України (1900–1939 рр.) / Н. Ігнатенко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. – Тернопіль, 2000. – №5. – С. 25–32.

Галай М. Польська система підготовки вчителів у 1918–1932 рр. / М. Галай // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXXI. — С. 281–286.

Кецик У. Навчально-виховний процес у фахових школах Галичини (1919–1939 рр.) // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. – 2000. – № 6, С. 85–88.

Завгородня Т. К. Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919–1939 рр.) / Т. К. Завгородня. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 135 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-04

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника