Теоретичні та методичні засади генерального межування в Російській імперії

Автор(и)

  • Інна Володимірівна Петрова Донецький національний університет, Україна

Ключові слова:

генеральне межування, Межова експедиція, межова контора, земельна дача, економічні примітки, циркулярний метод

Анотація

У статті розглянуто питання правового врегулювання заходів генерального межування в Російській імперії (у тому числі, законодавчого розв’язання казусів, що виникали під час проведення межових заходів), визначені технічні засади межування, встановлено коло осіб, які брали участь у його проведенні, визначено освітній та кваліфікаційний рівень їх підготовки. Також наведено основний перелік документів, які виникли у процесі межових робіт (польова записка, межові плани, межові книги, польові економічні журнали, генеральний повітовий план, економічні примітки до генерального повітового плану); проаналізовано їх інформаційне навантаження та основні структурні компоненти. Проведений у роботі джерелознавчий аналіз документів, утворених у межах виконання цих робіт, дав можливість авторові висвітлити закономірності процесу кадастрового обліку земельних фондів підвладних районів Російської імперії.

Посилання

Герман И.Е. История русского межевания / И.Е. Герман. – изд. 2 е. – М., 1910. – 302 с.

Иванов П. Опыт исторического исследования о межевании земель в России / П. Иванов. – М. : Типография С. Селивановского, 1846. – 178 с.

Инструкция земелемерам, к генеральному всей империи размежеванию (№ 12570 от 13 февраля 1766 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание І. – Т. XVII. – С. 560 – 585.

Инструкция Межевым губернским канцеляриям и провинциальным конторам (№ 12659 от 25 мая 1766 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание І. – Т. XVII. – С. 716 – 794.

Кавелин С.П. Межевание и землеустройство / С.П. Кавелин. – М., 1914. – 340 с.

Коник Ю. Документи фонду Херсонської губернської креслярні як джерело з історії Генерального межування Херсонської губернії (1803–1828) / Юлія Коник // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД ; [редкол.: І.Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – Т. 16. – С. 128 – 135.

Наставление правительствующего Сената из Межевой экспедиции определенным к государственному земель размежеванию землемерам, с изъяснением, какою методою и верными правилами оное размежевание производить, дачи с ситуациею снимать, и с того генеральный и специальный планы сочинять, с приобщением форм всем письменным землемерами производствам, и что сверх того в следствие конфирмованных инструкций землемерам же и Межевым канцеляриям с конторами исполнять должно; что разделяется на пять частей (№ 12711 от июля 1766 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание І. – Т. XVII. – С. 876 – 910.

Манифест о Генеральном размежевании земель по всей империи с приложением генеральных правил, данных Межевой комиссии и Высочайше утвержденного реестра о ценах на продажу земель в губерниях и провинциях (№ 12474 от 19 сентября 1765 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание І. – Т. XVII. – С. 329 – 339.

Милов Л.В. Исследование об “Экономических примечаниях” к генеральному межеванию (к истории русского крестьянства и сельского хозяйства второй половины ХVІІІ в.) / Л.В. Милов. – М. : Издательство Московского университета, 1965. – 310 с.

О вакуфских в Крыму имениях. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 2761 от 22 марта 1829 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание ІІ. – Т. ІV – С. 189 – 191.

О поземельном праве в Таврическом полуострове и об облегчении в оном межевания. Именной данный Сенату (№ 5994 от 21 февраля 1833 г.) // ПСЗРИ. – Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1834. – Собрание ІІ. – Т. VІІІ. Отделение І. – С. 105 – 108.

О порядке решения дел о вакуфах в Крымском полуострове, на кои своевременно не предоставлено документов. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 8435 от 30 сентября 1835 г.) // ПСЗРИ. – Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1836. – Собрание ІІ. – Т. Х. Отделение ІІ. – С. 989 – 991.

О порядке снятия внутренней ситуации при межевании в Таврической губернии. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, объявленное Сенатом 30 марта (№ 6821 от 20 февраля 1834 г.) // ПСЗРИ. – Спб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1835. – Собрание ІІ. – Т. ІХ. Отделение І. – С. 135 – 136.

О правилах в разрешении казусов, встретившихся при производимом в Екатеринославской и Херсонской губерниях, генеральном земель размежевании. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (№ 28171 от 27 февраля 1820 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание І. – Т. XXXVII. – С. 75 – 84.

О правилах генерального размежевания земель в Новороссийской, что ныне Екатеринославская, Херсонская и Таврическая губернии, о разрешении споров и о выдачи планов. Сенатский указ (№ 20219 от 7 апреля 1802 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Типография ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Собрание І. – Т. XXVII. – С. 91 – 94.

Рудин С.Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет. 19 сентября 1765 г. – 1915 г. [Текст] / С.Д. Рудин. – Пг., 1915. – 547 с.

Смирнов Г.С. Государственное межевание уральских губерний : конец XVIII - первая половина XIX века : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 / Смирнов Геннадий Сергеевич.- Челябинск, 2010.- 270 с.

Сурева Н.В. До історії генерального межування Південної України (джерелознавчий аспект) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інститут ім. П.Д. Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2000. – С. 27 – 35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-17

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії