Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944 – 1953 рр.)

Автор(и)

  • Катерина Ігорівна Якуніна Національний університет "Острозька академія", Україна

Ключові слова:

релігійна політика, місцеві органи влади, радянська влада, релігійні організації, Волинська область, Рівненська область

Анотація

У статті аналізуються особливості впливу місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях у 1944–1953 рр., розкриваються основні мотиви засоби та механізми тиску на віруючих.

Біографія автора

Катерина Ігорівна Якуніна, Національний університет "Острозька академія"

викладач кафедри релігієзнавства і теології Національного університету "Острозька академія"

Посилання

Білоус Е. Основні джерела поповнення управлінських кадрів західноукраїнських областей у 1944-1945 рр. [Електронний ресурс] / Е. Білоус. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8179/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A2.pdf

Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 11, спр. 56, 68 арк.

Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 11, спр. 73, 171 арк.

Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 12, спр. 4, 130 арк.

Мазурок, В. Суспільно-політичні процеси на Волині на завершальному етапі Другої світової війни [Текст] / В. Мазурок // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Ювілейний випуск, присвячений 70-ти річчю Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : О. Зень, 2010. – С. 232–235.

Милусь, В. І. Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х – 50- х роках ХХ століття [Текст]: монографія / В. І. Милусь ; Інститут історії України НАН України ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинянин, 2008. – 228 с.

Пащенко, В. Православ’я в новітній історії України [Текст] / В. Пащенко. – Частина друга. – Полтава : Вид-во «Полтава», 2001. – 736 с.

Реабілітовані історією: у 27 томах [Текст] / За ред. П. Т. Тронько. – Рівненська область / За ред. В. М. Королюк, Ю. М. Торкунов, А. А. Жив’юк та ін. – Книга 2. – Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – 612 с.

Стародубець, Г. М. Особливості формування партійно-радянської еліти західних областей України в 1944–1945 роках / Г. М. Стародубець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Збірник наукових праць. – Випуск 14. – Вінниця, 2008. – С. 255–260.

Стародубець Г. М. Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках [Електронний ресурс] / Г. М. Стародубець. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8990/1/%D0%93.%D0%9C.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf

ЦДАВО України, ф. Р-4648, оп. 2, спр. 50, 120 арк.

Швець, Л. Про деякі форми антицерковної боротьби місцевих органів влади в середині 1940-х рр. [Текст] / Л. Швець // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / За ред. Т. Вишневської. – Книга 1. – Львів : Логос, 2009. – С. 969–974.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-06

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника