ДЕПОРТАЦІЯ РОЗКУРКУЛЕНИХ СЕЛЯН ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ З УКРАЇНИ У 1930-1936 РР.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ХАРАКТЕР, ГЕОГРАФІЯ ПОСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Андрій Юрійович Матвєєв ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», Україна

Ключові слова:

депортації, розкуркулення, спецпоселення, прикордонна смуга, Головне управління таборів, Об’єднане державне політичне управління (ОДПУ).

Анотація

В статті, на основі низки розтаємничених документів, визначено масштаби та характер депортацій розкуркулених селян другої категорії з України, встановлено регіони їх поселення у віддалених північних та східних районах СРСР.

В статье, на основании новых рассекреченных документов, определены масштабы депортаций раскулаченных крестьян второй категории из Украины, названы регионы их поселений в отдаленных северных и восточных районах СССР.

The scope and nature of deportations dispossessed peasants of the second category from Ukraine has been defined in this article on the basis of number disclosed documents, the regions of their settlements in remote northern and eastern regions of the USSR have been established.

Біографія автора

Андрій Юрійович Матвєєв, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Безансон А. Війна більшовиків проти селян (1918-1933) / Перекл. з франц. А.Лазарєвої // Всесвіт. – 1993. – № 9. – С. 128-132; ГУЛАГ: Его строители и обитатели / Под ред. Н.В. Добровольского. – Франкфурт-на-Майне, 1999. – 453 с.; Єрмак О.П. Ліквідація куркульства як класу // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 1991. – Вип. 1. – С.46-56; Рибак І.В. Проблема кількості депортованих розкуркулених селян України та її розв’язання у російських документальних публікаціях // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т.18. – С. 126-134; він же. Становище депортованих селян України під час «куркульського» заслання (1930-1936 рр.) // Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць на пошану професора Руслана Постоловського. – Рівне: Возень, 2011. – С.135-144.

Кульчицький С.В. Політика «ліквідації куркульства як класу» // Історія українського селянства. Нариси у 2 томах. – К.: Наукова думка, 2006. – Т.2. – С. 124-139.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание 1927-1939. Документы и материалы: В 5 т. – Т. 2. Ноябрь 1929 - декабрь 1930. – М.: Росспэн, 2000. – 1050 с.; Т. 3. 1930-1933. – М.: Росспэн, 2001. – 1051 с.; Т. 4. 1934-1936. – М.: Росспэн, 2002. – 1095 с.; Спецпереселенцы в Западной Сибири: 1930 - весна 1931 г. / Отв. ред. В.П. Данилов, С.А. Красильников. – Т. 1. – Новосибирск: Наука, 1992. – 285 с.; Спецпереселенцы в Западной Сибири: Весна 1931 - начало 1933 г. / Отв. ред. В.П.Данилов, С.А.Красильников. – Т. 1 – Новосибирск: Экор, 1993. – 341 с.; Политбюро и крестьянство: высылка и спецпоселения 1930-1940: В 2 книгах / Отв. ред. Н.Н. Покровский. – Кн. 1. – М.: Росспэн, 2005. – 912 с.; Отв. ред. Н.Н. Покровский, В.П. Данилов, С.А. Красильников, Л. Виола. – Кн. 2. – М.: Росспэн, 2006. – 1120 с.

Адибеков Г.М. Спецпереселенцы – жертвы «сплошной коллективизации». Из документов «особой папки» Политбюро ЦК ВКП(б) 1930-1932 гг. // Исторический архив. – М., 1994. – №4. – С.147-152.

Деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Документы и материалы: В 4 томах. – М.: Росспэн, 2003. – Т.3. – Кн.1. 1930-1931. – 1017 с.

Государственный архив Российской Федерации (далі – ГА РФ). – Ф.Р-374. – Оп. 28. – Спр. 4055. – 341 арк.

Трагедия советской деревни… – Т.3. 1930-1933. – М.: Росспэн, 2001. – 1051 с.

ГА РФ. – Ф. Р-5446. – Оп. 1. – Спр. 470. – 287 арк.

Центральний архів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. – Ф.2. – Оп. 11. – Спр.538. – 234 арк.

Там само. – Ф.3. – Оп.4. – Спр. 8. – 169 арк.

Политбюро и крестьянство: высылка и спецпоселения 1930-1940… – Кн. 1. – М.: Росспэн, 2005. – 912 с.

Там само. – Кн. 2. – М.: Росспэн, 2006. – 1120 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-17

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії