ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛНОСТІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Лариса Володимирівна Богун Інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Ukraine

Ключові слова:

підготовка фахівців, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, пожежна охорона, цілеспрямована діяльність

Анотація

У наданій до розгляду статті розглянуто найважливіші аспекти діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Висвітлено цілеспрямовану діяльність колективу над удосконаленням якісного рівня підготовки фахівців для пожежної охорони.

Кожна сторінка історії навчального закладу наповнена повагою до пожежно-рятувальної справи та професії рятувальника.

Біографія автора

Лариса Володимирівна Богун, Інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

фахівець режимно-секретного сектору

Посилання

Доманський В.А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 – Х.: НАВСУ, 2004. – 201 с.

Іванів О. Професійна підготовка рятувальників у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (середина ХХ – ХХІ ст.) / Ольга Іванів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – № 1. – С. 211–216.

Пархоменко В.А. З історії пожежної охорони Миколаєва у ХІХ – першій половині ХХ століття. // Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2004. – Т.37: Історичні науки. – С. 123-125.

Підгайний А.В. Становлення та розвиток системи підготовки офіцерських кадрів МНС України наприкінці ХХ - початку ХІХ ст: Дис. канд. істор. наук, Львів, 2009.

Попович С. Пожежництво Львова [Текст] : історичний нарис / С. Попович. — Л. : Світ, 2002. — 368 с.

Пономаренко Г.О. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 74. – С. 47-50.

Томіленко А.Г. Діяльність добровільних пожежних товариств на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст). // Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – Т.5: Історичні науки. – С. 39-42.

Офіційний електронний ресурс Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Львівський державний університете безпеки життєдіяльності. – Режим доступу до джерела: http://uk.wikipedia.org/.

Офіційний електронний ресурс. Львів – культурна столиця України. Пожежна служба. – Режим доступу до джерела: http://www.touristinfo.lviv.ua/uk/emergency-information/fire-brigade/.

Гонтар З. Державне управління пожежною охороною в західних областях України в умовах становлення радянського режиму. // Збірник наукових праць. Ефективність державного правління. – 2012. – Вип.33. – С. 119-126.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Інформаційно-аналітичний бюлетень. // Історичні віхи нашого навчального закладу. – 2012. – С. 2- 7.

Офіційний електронний ресурс. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: Історичні віхи нашого навчального закладу. — Режим доступу до джерела : http://www.ubgd.lviv.ua/index.php?id=118.

Офіційний електронний ресурс. Інформаційна довідка про Університет. – Режим доступу до джерела : http://www.ubgd.lviv.ua/index.php?id=pro-nas.

Офіційний веб-портал. Верховна Рада України. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. №166. Про реорганізацію Львівського інституту пожежної безпеки МНС. – Режим доступу до джерела : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/166-2006-%D1%80.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Інформаційно-аналітичний бюлетень. // Історичні віхи навчального закладу. – 2011. – С. 2-3.

Офіційний електронний портал. Державна служба з надзвичайних ситуацій. Від курсів до університету. Режим доступу до джерела : http://www.mns.gov.ua/news/5795.html.

Офіційний електронний ресурс. Радилівський РВ ГУ МНС України. Навчальні заклади МНС України. Режим доступу до джерела : http://radbiz.org.ua/mns/edu.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-06

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії