ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У МЕРЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Городецький Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Україна

Ключові слова:

Ключові слова, фізична культура, спорт, цінність, гуманізм, світогляд, молодь.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування гуманістичного світогляду студентської молоді у сфері фізичної культури і спорту. На основі результатів соціологічних досліджень розглядається феномен фізичної культури і спорту, що здійснює вплив не тільки на біологічну сутність особистості, але й на її біосоціальну цілісність.

Біографія автора

Олександр Володимирович Городецький, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

викладач кафедри соціально-гуманітарних наук, кандидат історичних наук

Посилання

Бібліографічні посилання:

Бевзенко Л.Д. Смысл жизненного успеха: социально-культурологический контекст / Л.Д. Бевзенко // Социология: теория, методі, маркетинг. — 2000. — № 1. — С. 34 — 51.

Білогур В.Є. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесів становлення їхньої системи цінностей / В.Є. Білогур, С.О. Макаренко // Вища освіта України. — 2011. — № 1. — С. 93 — 99.

Бугуйчук В.В. До вивчення проблеми формування гуманістичної орієнтації світогляду у суб’єктів фізичного виховання / В.В. Бугуйчук, Ю.В. Макєшина // Грані. — 2007. — № 4. — С. 21 — 23.

Бугуйчук В.В. Фізкультурно-спортивна діяльність як компонент спортивного світогляду особистості / В.В. Бугуйчук, Ю.В. Макєшина // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2002. — № 2. — С. 10 — 13.

Гаженко О.П. Система цінностей і життєвий стиль студентської молоді / О.П. Гаженко // Практична психологія. — 2008. — № 12. — С. 54 — 58.

Головатий М.Ф. Соціологія молоді / М.Ф. Головатий. — К.: друкарня МАУП, 2006. — 224 с.

Громов В.Е. Так что же такое духовность? / В.Е. Громов // Грані. — 2009. — № 5. — С. 40 — 45.

Лубышева Л.И. Современный ценносный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. — 1997. — № 6. — С. 10 — 15.

Лукащук В.И. Современный спорт и социальные конфликты / В.И. Лукащук // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2010. — № 3. — С. 185 — 197.

Максименко С.Д. Пропагування психічного виховання здорового способу життя / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. — 2007. — № 9. — С. 94 — 98.

Павліченко А.І. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості / А.І. Павліченко // Психологія і суспільство. — 2005. — № 4. — С. 98 — 120.

Парадигма здорового способу життя: духовні та фізичні компоненти: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції кафедри соціально-гуманітарних дисциплін / За ред. Ю.О. Тимошенко. — К.: друкарня НУФСУ, 2010. — 335 с.

Савенко А.С. Духовность как философская проблема / А.С. Савенко // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: Зб. наук. праць. — Дніпропетровськ: друкарня ДНУ, 2008. — С. 319 — 327.

Стасюк Р.М. Вивчення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять фізичними вправами // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України: Матеріали ІV-ї Всеукраїнської наукової студентської конференції / Р.М. Стасюк, Т.О. Лоза. — Суми: друкарня СумДПУ, 2004. — С. 92 — 96.

Тинний В. Ідеї гуманізму в сучасній педагогіці / В. Тинний, В. Колечко // Вища школа. — 2002. — № 2 — 3. — С. 72 — 78.

Формування гуманістичного світогляду молоді у сфері фізичної культури і спорту: Науково-методичний посібник / За ред. Л.П. Корогод. — Дніпропетровськ: друкарня ДДІФКіС, 2012. — 110 с.

Шиян О. Консолідація державних і громадських організацій щодо впровадження молодіжних програм як засіб реалізації державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді / О. Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2008. — № 3. — С. 238 — 243.

Шиян О. Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя / О. Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — № 1. — С. 223 — 229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-06

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії