Феномен політичних протестів та революцій у постмодерній історії України

Автор(и)

  • Олена Михайлівна Сапицька Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
  • Степан Андрійович Золотар Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна

Ключові слова:

протест, революція, незалежність, суспільство, Євромайдан, «революція на граніті», шахтарі, Помаранчева революція

Анотація

У статті досліджені мирні протести населення як періоду існування УРСР, так і незалежної України з періоду «перебудови» до протестів населення, спричинених призупиненням процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, котрі переросли у масовий протест проти корупції, соціальної нерівності, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, що пізніше отримав назву Євромайдан. Проаналізовано суспільні перетворення, до яких призводили подані протести, зміни суспільно-політичної кон’юнктури України та особливості проведення мирних акцій протесту саме населенням України.

Біографії авторів

Олена Михайлівна Сапицька, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історії України

Степан Андрійович Золотар, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

студент напряму підготовки "Історія*"

Посилання

Политологический словарь-справочник [Текст] / Д.Е.Погорелов, К.В.Филиппов, В.Ю.Фесенко. – Ростов-на-Дону: Наука-спектр, 2008. – 320 с.

Политологический словарь-справочник – Указанный текст.

Федеральный закон Российской Федерации «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://letters.kremlin.ru/acts/23. – Название с экрана.

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-12. – Назва з екрана.

Постанова Верховної Ради України «Про проведення всеукраїнського референдуму щодо довір'я (недовір'я) Президенту, Верховній Раді України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3283-12. – Назва з екрана.

Закон України «Про дострокові вибори Верховної Ради України і Президента України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3470-12. – Назва з екрана.

Рішення Верховного Суду України від 03.12.2004 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0090700-04. – Назва з екрана.

Постанова Верховної Ради України «Про покладення на Голову Верховної Ради України виконання обов’язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/764-18. – Назва з екрана.

Дряглін В.В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) [Текст] / В.В.Дряглін // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 2. – С. 146-148.

Лихолобова З. Липневі страйки 1989 року в шахтарських містах Донбасу [Текст] / З.Лихолобова, К.Кузіна // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – У 2-х ч. – Ч. 1. – С. 155-170.

Постановление Совета министров СССР №608 от 03.08.1989 г. «О мерах по обеспечению выполнения совместных решений, принятых правительственными комиссиями с участием ВЦСПС и забастовочными комитетами трудящихся угольных регионов страны [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.kaznachey.com/doc/aO2MUGYP5AD/. – Название с экрана.

Олесь Доній. Революція на граніті – втрачений шанс для України. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://soli.com.ua/2013/10/17/ revolyutsiya-na-hraniti-vtrachenyj-shans-dlya-ukrajiny-oles-donij/#.U3Ox_HaGtxM. – Назва з екрана.

Революція на граніті: Ми були циніками, які загинули б заради ідеї, – Михайло Свистович [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://soli.com.ua/2013/10/07/revolyutsiyu-na-hraniti-my-buly-tsynikamy-yaki-zahynuly-b-zarady-ideji-myhajlo-svystovych/#.U3OyCnaGtxM – Назва з екрана.

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про розгляд вимог студентів… – Вказаний текст.

Постанова Верховної Ради України «Про проведення всеукраїнського референдуму…» – Вказаний текст.

Закон України «Про дострокові вибори…» – Вказаний текст.

Касьянов Г.В. Украина 1991-2007, очерки новейшей истории. [Текст] / Г.В.Касьянов. – К.: Наш час, 2008. – 480 с.

Касьянов Г.В.. Украина 1991-2007. – Вказана праця.

Кульчицький С.В. Українська революція 2004 р. [Текст] / С.В.Кульчицький. – К.: Генеза, 2005 р. – 368 с.

Кульчицький С.В. Українська революція 2004 р. – Вказана праця.

Рішення Верховного Суду України від 03.12.2004 р. – Вказаний текст.

Стенограма пленарного засідання 08 грудня 2004 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/1826.html. – Назва з екрана.

Закон України «Про внесення змін в Конституцію України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2222-15. – Назва з екрана.

Рішення Конституційного Суду України №20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10. – Назва з екрана.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/905-2013-%D1%80. – Назва з екрана.

Стенограма пленарного засідання 16 січня 2014 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/5145.html. – Назва з екрана.

Закон України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Законів України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/732-18. – Назва з екрана.

Постанова Верховної Ради України «Про покладення на Голову Верховної Ради України виконання обов’язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://president.gov.ua/news/30130.html. – Назва з екрана.

Указ Президента України «Про прийняття обов'язків Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://president.gov.ua/documents/16525.html. – Назва з екрана.

Україна: проблеми самоорганізації [Текст]. У 2 т. Т.2. Десятиріччя суспільної трансформації. / В.Г.Кремень, Д.В.Табачник, В.М.Ткаченко – К.: Промінь, 2003. – 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-06

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії