ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІЧНИХ ПАНЕГІРИКІВ XVII–XVIII ст. ЯК ДЖЕРЕЛА

Автор(и)

  • Олена Ковалевська

Ключові слова:

Ключові слова, зображувальне джерело, графічний панегірик, епіграф (motto), зображення (imago), підпис (subskrypcja), герб, титулатура, іконографія (портрет). изобразительный источник, графический панегирик, епиграф (motto), изображение (imago), подпись.

Анотація

Стаття присвячена аналізу однієї з груп зображувальних джерел XVII–XVIII ст., а саме: так званих графічних панегіриків, та виявленню їхніх інформативних можливостей для спеціальних історичних досліджень. Основна увага зосереджена на тих творах, які були присвячені представникам козацько-старшинської верстви і містили відомості щодо їхньої біографії, діяльності, родинного гербу, генеалогії та іконографії.

Статья посвящена анализу одной из групп изобразительных источников XVII–XVIII вв., а именно: так называемых графических панегириков, и выявлению их информационных возможностей для специальных исторических исследований. Основное внимание сосредоточено на тех произведениях, которые были посвящены представителям козацко-старшинской категории населения и содержали сведения относительно их биографии, деяльности, семейного герба, генеалогии и иконографии.

The article analyses one of the groups of graphical sources of XVII–XVIII centuries, namely the so-called graphic panegyrics, and the identification of their informative potential for special historical researches. The main focus is emphasized on those artworks that were devoted to the members of the Cossack officers stratum and contained the information on their biography, activity, family coat of arms, genealogy and iconography.

Посилання

Бібліографічні посилання:

Deluga W. Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej / W. Deluga. – Kraków: Collegium Columbinum, 2003. – 134 s: ill.

Ostrowski J. R. Czy istniał “kozacki” barok? O nowej ksiące Platona Bileckiego / J. R. Ostrowski // Biuletyn Historii Sztuki, – T. XLVI. – Warszawa, 1984. – nr 4. – S. 114.

Where East meets West. Portrait of Personages of the Polish-Lithuanian Commonwealth 1576–1763. – Warsaw: The National Muzeum in Warsaw, 1993. –

Белецкий П. А. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. / П. А. Белецкий. – Л.: Искусство, 1981. – 256 с.

Білецький П. Українский портрений живопис XVII – XVIII ст.: Проблеми становлення і розвитку / П. Білецький. – К.: Мистецтво, 1969. – 319 с.

Жолтовський П. М. Український живопис XVII – XVIII ст. / П. М. Жолтовський. – К.: Наукова думка, 1978.

Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві ХХ – ХХІ ст. / О. Ковалевська. – К.: Темпора, 2013. – 420 с.: іл. – 420 с.: іл.

Лоога В. В.-О. Гравюра петровского времени / В. В.-О. Лоога. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/2008/hm3_6_3.html

Лукомский В. К., Модзалевский В. Л. Малороссийский гербовник. С рисунками Егора Нарбута: Репринтное издание В. К. Лукомский, В. Л. Модзалевский. – К.: Либідь, 1993.

Нестеренко П. Історія українського екслібриса / П. Нестеренко. – К.: Темпора, 2010. – 327 с.

Попов П. Матеріали до словника українських граверів / П. Попов. – К.: Київський науковий інститут книгознавства, 1926. – 140 с.

Сас П. Іконографія П. Конашевича-Сагайдачного: джерела та авторські версії / П. Сас // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – № 6. – C. 239–280.

Степовик Д. Іван Щирський / Д. Степовик. – К.: Мистецтво, 1988. – 159 с.: іл.

Український портрет XVI–XVIII століть. Альбом-каталог. – К.: НХМУ, 2006. – 352 c.:іл.

Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XVI–XVIII століть. У 2-х кн. – Кн. 2. / В. Шевчук. – К: Либідь, 2005. – 728 c.: іл.

Шевчук В. Панегірик Богдану Хмельницькому та Івану Виговському з 1649 року / В. Шевчук // Україна. Наука і культура. – Вип. 29. – К., 1996. – С. 110–119.

Шустова Ю. Э. Российская государственная символика в кириллической печатной книге XVII–XVIII века / Ю. Э. Шустова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kreml.ru/ru/main/science/conferences/2009/power/thesis/Shustova

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-06

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії