РАДЯНІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КП(б)У ЩОДО ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1925 – 1929 рр.)

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Городецький Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Україна

Анотація

АНОТАЦІЯ

 

Городецький О.В. Радянізація як складова національної політики КП(б)У щодо польського населення Півдня України (1925 1929 рр.).

Наукова стаття присвячена дослідженню процесу проведення національної політики більшовиків стосовно етнічних поляків у Південній Україні у другій половині 1920-х рр. Розглянуто шляхи, форми та методи реалізації цієї політики; проаналізовано функціонування системи спеціальних державних органів у справах польської національної меншини.

Ключові слова: Південь України, польська національна меншина, національна політика, польська секція, агітаційно-пропагандистська робота.

 

АНОТАЦИЯ

 

Городецкий А.В. Советизация как составная часть национальной политики КП(б)У в отношении польского населения Юга Украины (1925 1929 гг.).

Научная статья посвящена исследованию процесса проведения национальной политики большевиков в отношении этнических поляков Южной Украины во второй половине 1920-х гг. В статье рассмотрено пути, формы и методы реализации этой политики; проанализировано функционирование системы специальных государственных органов по делам польского национального меньшинства.

Ключевые слова: Юг Украины, польское национальное меньшинство, национальная политика, польская секция, агитационно-пропагандистская работа.

 

 

 

 

 

ANNOTATION

 

Gorodetsky, O. V. Sovietization as a compound of the national policy of the

CP(B)U in regard to the Polish population in the south of Ukraine (1925 - 1929).
The scientific article is devoted to the analysis of the Bolsheviks’ national policy implementation process as to the ethnic Poles in southern Ukraine in the second half of the 1920s. Ways, forms and methods of this policy realization are considered; functioning of the special State bodies on the Polish national minority affairs are analyzed.


Key words: South of Ukraine, Polish national minority, national policy, Polish section, agitation and propaganda work.

Біографія автора

Олександр Володимирович Городецький, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

викладач кафедри соціально-гуманітарних наук, кандидат історичних наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-20

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії