БАЗАРНА ТОРГІВЛЯ В ПОВСЯКДЕННИХ СТРАТЕГІЯХ МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІГОВА В 1943−1945 РР.

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Баклажко Аспірант кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Острянко А.М., Україна

Ключові слова:

Базар, торгівля, споживання, карткова система.

Анотація

У статті розкрито роль базарів в повсякденному житті мешканців Чернігова. Зображені стратегії виживання, які реалізовувало населення в умовах недостатнього і нерівномірного споживчого забезпечення в воєнний час на звільнених від окупантів територіях.

Посилання

Бондарчук П.М. Релігійне життя населення України (сер. 1940-х – сер.1980-х років) : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Петро Миколайович Бондарчук; Інститут історії України НАН України. − К., 2011. − 526 арк.

Впорядкувати базари // Деснянська правда. – № 63. – 29 березня 1944. – С. 2.

Вронська Т.В. В умовах війни: життя та побут населення міст України (1943−1945 рр.) / Т.В. Вронська. – К.: НАН України, Інститут історії України, 1995. − 83 с.

Вронська Т. Обличчя визволених міст України після окупації і життєві стратегії городян (1943−1945 рр.) [Електронний ресурс]. / Т. Вронська, С. Гальченко. – Режим доступу: http://www.histans.com/LiberUA/978-966-00-1162-5/18.pdf.

Два базари // Деснянська правда. – 1944. – 28 серпня. – № 171. – С. 2.

Держархів Чернігівської області, ф. П.-470, оп. 5, спр. 235.

Держархів Чернігівської області, ф. Р.-90, оп. 3, спр. 16.

Держархів Чернігівської області, ф. Р.-3001, оп. 1, спр. 40.

Держархів Чернігівської області, ф. Р.-3001, оп. 1, спр. 59.

Держархів Чернігівської області, ф. Р.-3001, оп. 1, спр. 136.

Держархів Чернігівської області, ф. Р.-5226, оп. 5, спр. 12.

Держархів Чернігівської області, ф. Р.-5226, оп. 5, спр. 13.

Заболотна Т.В. Повсякденне життя населення Києва в роки нацистської окупації 1941−1943 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Тетяна Володимирівна Заболотна; Інститут історії України НАН України. − К., 2008. − 259 арк.

Ісайкіна О.Д. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1953 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Ісайкіна Олена Дмитрівна. – Київ, 2006. – 240 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. – 697 с.

Карнабіда А.А. Чернігів: Архітектурно – історичний нарис. – 2–е вид., перероб. і доп. / А.А.Карнабіда. – Київ: Будівельник, 1980. – 128 с.

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України у другій половині XX ст. (1945−2000 рр.) / Л.В. Ковпак. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2003. – 250 с.

Леус В.М. Чернігів. Погляд через століття / В.М. Леус. – Київ: «Мистецтво», 1990. – 168 с.

Любимов А.В. Торговля и снабжения в годы Великой Отечественной войны / А.В. Любимов. – М., 1969. – 231 с.

Нариси української популярної культури / [За ред. О. Гриценка]. − К.: УЦКД, 1998. – 760 с.

Перехрест І.В. Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України та їх ліквідація у період відбудови (1943−1950 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Перехрест Ірина В’ячеславівна; Черкаський держ. технологічний ун-т. − Черкаси, 2007. – 291 арк.

По нашій області // Деснянська правда. – 1945. – 16 жовтня. – № 204. – С. 4.

Руденок В.Я. Чернигов: из века в век / В.Я. Руденок. – Чернигов, 2007. – 48 с.

Сапон В. Вулиці старого Чернігова: історико-краєзнавчі етюди / В. Сапон. – Чернігів: Деснянська правда, 2007. – 128 с.

Чернігівщина. Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. – К.: Українська Радянська Енциклопедія імені М.П. Бажана, 1990. – 1007 с.

Яцура М.Т. Краєзнавчі матеріали з історії Чернігівщини / М.Т. Яцура. – К., 1968. – 169 с.

Яцура М.Т. Чернігів: Короткий історичний нарис / М.Т. Яцура, І.І. Єдомаха.. – Київ: Радянська школа, 1958. – 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-16

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника