Про журнал

Галузь та проблематика

В журналі розміщено наукові статті, в яких відображено стан, проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання різних верств населення.

 

Призначено для інструкторів, вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти, наукових працівників та інших фахівців галузі фізичної культури і спорту.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

В журналі розміщено наукові статті, в яких відображено стан, проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання різних верств населення.

 

Призначено для інструкторів, вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти, наукових працівників та інших фахівців галузі фізичної культури і спорту.

 

 

Редакційна колегія:

 

головний редактор Масляк І. П. – к.фіз.вих., професор

Кузьменко І. О. – к.фіз.вих., доцент

Бала Т. М. – к.фіз.вих., доцент

Мамешина М. А. – к.фіз.вих.

Криворучко Н. В. – к.фіз.вих., доцент

Петрова А.С.– к.фіз.вих.

Жук В. О.

 

 

 

 

 

© Харківська державна академія фізичної культури,

© Кафедра теорії та методики фізичного виховання

© Автори