Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації

Автор(и)

  • Лукаш Яблонскі Краківський економічний університет, Польща
  • Марек Яблонскі Краківського економічного університету, Польща
  • Олександр Федірко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

Ключові слова:

економіка, що базується на знаннях, ендогенна теорія економічного зростання, національна інноваційна система, інтелектуальний капітал, управління знаннями, колективне навчання, колабораційні наукові дослідження та розробки, структурноінвестиційні фонди ЄС, «Горизонт 2020», державно-приватні партнерс

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних основ формування економіки знань, а також аналіз політики ЄС, спрямованої на розвиток наукового потенціалу, інноваційної діяльності та комерціалізацію нових технологій в країнах-членах. Згідно теорії ендогенного економічного зростання розвиток людського капіталу визначає технологічний прогрес, який, у свою чергу, стимулює загальне економічне зростання у довгостроковій перспективі. Практична верифікація даної теорії ілюструє тенденцію до переважання внеску в економічне зростання людського капіталу, порівняно із фізичним капіталом, що спостерігається з початку ХХ ст. Прихильники концепції інтелектуального капіталу наполягають на тому, що основні конкурентні переваги організації знаходяться в її межах і пов’язані з людськими ресурсами компанії. Стратегія формування знаннєвої економіки в ЄС базується на комплементарній дії наднаціональної рамкової програми з розвитку науки та інновацій «Горизонт 2020» і численних національних й субнаціональних інструментів підтримки наукового та інноваційного розвитку. Цілий ряд наднаціональних інструментів зорієнтований на широкомасштабні коопераційні дослідження та розробки (державно-приватні партнерства, Європейський інститут інноваційних технологій, державні закупівлі інновацій, дослідницькі та інноваційні заходи), інші механізми є більш сприятливими для комерціалізації існуючих технологій на локальному та мікроекономічному рівнях (SME Instrument, InnovFin, «Швидкий шлях до інновацій» тощо). Узагальнення національних моделей інноваційної політики дало підстави ідентифікувати п’ять груп країн за критеріями специфіки пріоритетів науково-дослідної політики, співвідношення між фундаментальними та прикладними дослідженнями, ролі приватного сектору в НДР, а також характеру застосовуваних інструментів та механізмів інноваційного розвитку.

Біографії авторів

Лукаш Яблонскі, Краківський економічний університет

PhD з економіки, кафедра менеджменту якості, Краківський економічний університет, Польща. Сфера наукових інтересів: теорія економічного зростання, людський капітал, нерівність доходів, порівняльна економіка

Марек Яблонскі, Краківського економічного університету

PhD з управління, доцент кафедри управління процесами Краківського економічного університету, Польща. Сфера наукових інтересів: управління компетентністю, людський капітал і технічний прогрес, сучасні методи управління.

Олександр Федірко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

д.е.н., доцент, завідувач кафедри європейської економіки та бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сфера наукових інтересів: науково-дослідна та інноваційна політика та стратегії, міжнародна конкурентоспроможність, європейська інтеграція, регіоналізм та локалізм, кластеризація.

Посилання

“About Horizon Prizes.” European Commission. 2018. Accessed November 3, 2018. https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=about.

Aghion, P., Akcigit, U. and Howitt, P. What do we learn from Schumpeterian growth theory? Cambridge, Massachussets: NBER, 2013.

Aghion, Philippe, and Peter W. Howitt. 1997. Endogenous Growth Theory. Cambridge, Mass: MIT Press.

Aghion, Philippe, and Peter W. Howitt. 2006. The Economics of Growth. Cambridge, Mass: MIT Press.

Armstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human capital management]. Dom Wydawniczy ABC, Krakуw, 2000

Arrow K.J., The limits of organization, Norton & Company, New York 1974, p. 45-47.

Balaz, V., and J. Zifciakova. RIO Country Report 2015: Slovak Republic. Report. EUR 27860 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-83.

Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin. 2004. “Economic Growth: MIT Press.” Cambridge, Massachusettes.

Bartak, Jakub, and Łukasz Jabłoński. 2016. “Human Capital Versus Income Variations: Are They Linked in OECD Countries?” Journal of Management and Business Administration. Central Europe 24 (2): 56—73. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.169.

Beck, Thorsten, Ross Levine, and Norman Loayza. 2000. “Finance and the Sources of Growth.” Special Issue on International Corporate Governance 58 (1): 261—300. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00072-6.

Becker, Gary S. 1962. “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis.” Journal of Political Economy 70 (5, Part 2): 9—49. https://doi.org/10.1086/258724.

Becker, Gary Stanley. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research, distributed by Columbia University Press.

Becker, Gary Stanley. 1981. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass: Harvard University Press. https://papers.nber.org/books/beck81-1.

Bйnabou, Roland. 1996. “Heterogeneity, Stratification, and Growth: Macroeconomic Implications of Community Structure and School Finance.” The American Economic Review 86 (3): 584—609.

Benhabib, Jess, and Mark M. Spiegel. 1994. “The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross-Country Data.” Journal of Monetary Economics 34 (2): 143—73.

Bitard, P., and T. Zacharewicz. RIO Country Report 2015: France. Report. EUR 27949 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-105.

Blair, M., Ownership and control: rethinking corporate governance for the twenty-first century, The Brookings Institution, Washington DC, 1995, chapter 6.

Bontis, N., Assessing Knowledge Assets: A review of the models used to measure intellectual capital, “International Journal of Management Reviews”, 2001, Vol. 3, No. 1.

Bontis, N., Crossan M., Hulland J., Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows, “Journal of Management Studies”, 2002, Vol. 39 No. 4.

Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., Roos, G., The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources, “European Management Journal”, 1999, Vol. 17, No. 4.

Bontis, N., Girardi, J., Teaching knowledge management and intellectual capital: An empirical examination of the Tango Simulation, “International Journal of Technology Management”, 2000, 20(5/6/7/8).

Bryan, L. L., Zanini, M., Strategy in an era of global giants, McKinsey Quarterly, No. 4, 2005.

Cardak, Buly A. 1999. “Heterogeneous Preferences, Education Expenditures and Income Distribution.” Economic Record 75 (1): 63—76.

Cohen, Daniel, and Marcelo Soto. 2007. “Growth and Human Capital: Good Data, Good Results.” Journal of Economic Growth 12 (1): 51—76. https://doi.org/10.1007/s10887-007-9011-5.

Croix, David de la, and Matthias Doepke. 2003. “Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters.” American Economic Review 93 (4): 1091— 1113. https://doi.org/10.1257/000282803769206214.

Cunningham, P., and J. Mitchell. RIO Country Report 2015: United Kingdom. Report. EUR 27875 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-94.

De Gregorio, Jose, and Pablo E. Guidotti. 1995. “Financial Development and Economic Growth.” World Development 23 (3): 433—48. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)00132-I.

de la Fuente A., Ciccione A., Human capital in a global and knowledgebased economy. Final report, Instituto de Analisis Economico (CSIC), Universitat Pompeu Fabra, May 2002.

Domański, Stanisław Ryszard. 1993. Kapitał Ludzki i Wzrost Gospodarczy. Warszawa: PWN.

Dwyfor Evans, Alun, Christopher J. Green, and Victor Murinde. 2002. “Human Capital and Financial Development in Economic Growth: New Evidence Using the Translog Production Function.” International Journal of Finance & Economics 7 (2): 123—40. https://doi.org/10.1002/ijfe.182.

Edvinsson, L., Developing intellectual capital at Skandia, “Long Range Planning”, 1997, Vol. 30, Nr 3.

Edvinsson, L., Malone, M. S., Kapitał intelektualny [Intellectual capital]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Enabling Synergies between European Structural Application: And Investment Funds, Horizon 2020 and Other Research, Innovation and Competitiveness-related Union Programs: Guidance for Policy-makers and Implementing Bodies. Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 1-121.

Engelbrecht, Hans-Jьrgen. 2003. “Human Capital and Economic Growth: Cross‐Section Evidence for OECD Countries.” Economic Record 79 (SpecialIssue): S40—51. https://doi.org/10.1111/1475-4932.00090. “European Research Council – Horizon 2020 – European Commission.” 2017. December 8, 2017. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ en/h2020-section/european-research-council.

Elsten C.M., Hill N., Intangible Asset Market Value Study?, Journal of the Licensing Executives Society, Volume LII No. 4, September 2017, p. 245-247.

Eustace, C., The Intangible Economy – Impact and Policy Issues, Report of the European High Expert Group on the Intangible Economy. European Commission, Enterprise Directorate-General, Brussels, 2000.

“Factsheet: SMEs in Horizon 2020.” 2013. November 18, 2018. http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_sme_meas ures_in_horizon_2020.pdf.

“Fast Track to Innovation – Horizon 2020 – European Commission.” 2018. November 12, 2018. https://ec.europa.eu/programmes/ horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot.

Fernбndez, Raquel, and Richard Rogerson. 1996. “Income Distribution, Communities, and the Quality of Public Education*.” The Quarterly Journal of Economics 111 (1): 135—64. https://doi.org/10.2307/2946660.

Fernбndez, Raquel, and Richard Rogerson. 1998. “Public Education and Income Distribution: A Dynamic Quantitative Evaluation of Education-Finance Reform.” The American Economic Review 88 (4): 813—33.

Fernбndez, Raquel, and Richard Rogerson. 2003. “Equity and Resources: An Analysis of Education Finance Systems.” Journal of Political Economy 111 (4): 858—97. https://doi.org/10.1086/375381.

“Finance Bill 2015: Report Stage (Resumed)” November 25, 2015. Accessed November 18, 2018. https://www.kildarestreet.com/debate/?id=2015- 11-25a.160.

Fixing the Foundations: Creating a More Prosperous Nation. 2015. HM Treasury. London: Williams Lea Group.

"Future and Emerging Technologies – Horizon 2020 – European Commission." Together Against Trafficking in Human Beings. October 22, 2018. Accessed November 18, 2018. https://ec.europa.eu/programmes/ horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies.

Galor, Oded, and Omer Moav. 2004. “From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development.” The Review of Economic Studies 71 (4): 1001—26. https://doi.org/10.1111/0034-6527.00312.

Gheorghiu, R., Andreescu, L., and J. Zifciakova. RIO Country Report 2015: Romania. Report. EUR 27846 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-83.

Glomm, Gerhard, and B. Ravikumar. 1992. “Public versus Private Investment in Human Capital: Endogenous Growth and Income Inequality.” Journal of Political Economy 100 (4): 818—34.

Hollanders, H., Es-Sadki, N., and M. Kanerva. European Innovation Scoreboard 2016. Brussels: Publications Office of the European Union, 2016. 1-96.

“InnovFin – EU Finance for Innovators.” 2014. European Investment Bank. European Investment Bank. August 31, 2014. http://www.eib.org/ products/blending/innovfin/index.htm.

Islam, Nazrul. 1995. “Growth Empirics: A Panel Data Approach.” The Quarterly Journal of Economics 110 (4): 1127—70. https://doi.org/ 10.2307/2946651.

Izsбk, K., Markianidou, P., and S. Radoљević. Lessons from a Decade of Innovation Policy. Brussels: European Commission, Enterprise and Industry, 2013. 1-100.

Jabłoński, Łukasz. 2012. Kapitał Ludzki a Konwergencja Gospodarcza. Warszawa: C.H. Beck.

K. Obłуj, Strategia organizacji – w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej[The strategy of organization – searching for permanent competetetive advantage], wyd. II zm., PWE, Warszawa 2007.

Kalaitzidakis, Pantelis, Theofanis P. Mamuneas, Andreas Savvides, and Thanasis Stengos. 2001. “Measures of Human Capital and Nonlinearities in Economic Growth.” Journal of Economic Growth 6 (3): 229—54. https://doi.org/10.1023/A:1011347816503.

King, Robert G, and Ross Levine. 1993b. “Finance, Entrepreneurship and Growth.” Journal of Monetary Economics 32 (3): 513—42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90028-E.

King, Robert G., and Ross Levine. 1993a. “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right.” The Quarterly Journal of Economics 108 (3): 717— 37. https://doi.org/10.2307/2118406.

Klincewicz, K. and K. Szkuta. RIO Country Report 2015: Poland. Report. EUR 27872 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-133.

"Knowledge Development Box: 26 Nov 2015: Written Answers (KildareStreet.com)." To the Front Page of the Site. Accessed November 18, 2018. https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2015-11-26a.267.

Krueger, Alan B, and Mikael Lindahl. 2001. “Education for Growth: Why and for Whom?” Journal of Economic Literature 39 (4): 1101—36. https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1101.

Kyriacou, George A. 1991. “Level and Growth Effects of Human Capital: A Cross-Country Study of the Convergence Hypothesis.” Working Papers. https://ideas.repec.org/p/cvs/starer/91-26.html.

Lewis, W. L., Potęga wydajności [The power of efficiency]. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2005.

Lucas, Robert E. 1988. “On the Mechanics of Economic Development.” Journal of Monetary Economics 22 (1): 3—42. https://doi.org/10.1016/0304- 3932(88)90168-7.

Mankiw, N. Gregory, David Romer, and David N. Weil. 1992. “A Contribution to the Empirics of Economic Growth.” The Quarterly Journal of Economics 107 (2): 407—37. https://doi.org/10.2307/2118477.

Mincer, Jacob. 1958. “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution.” Journal of Political Economy 66 (4): 281—302.

Mincer, Jacob. 1962. Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply. NBER Book Chapter Series, no. c0603. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/c0603.

Mirvis, David, Cyril Chang, and Arthur Cosby. 2008. “Health as an Economic Engine: Evidence for the Importance of Health in Economic Development.” Journal of Health and Human Services Administration 31 (1): 30—57.

Nascia, L., and G. La Placa. RIO Country Report 2015: Italy. Report EUR 27850 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-89.

Nonaka I. , Takeuchi H., The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York 1995.

OECD. 2015. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264234833-en.

Цsterreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2015. Wien: Bundesministerium fьr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Bundesministerium fьr Verkehr, Innovation und Technologie. 1-216.

Owen, Ann L., Julio Videras, and Lewis Davis. 2009. “Do All Countries Follow the Same Growth Process?” Journal of Economic Growth 14 (4): 265—86. https://doi.org/10.1007/s10887-009-9046-x.

Penrose E.T., The theory of the growth of the firm, Basil Blackwell, Oxford 1959.

Prуchniak, Mariusz. 2005. “Bariery Wzrostu Gospodarczego: Przegląd Wynikуw Badań Empirycznych.” Zeszyty Naukowe/Szkoła Głуwna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, no. 17: 76—101.

“Review of Ireland's Research and Development (R&D) Tax Credit 2013.” 2013. Rep. Review of Ireland's Research and Development (R&D) Tax Credit 2013. Dublin, Ireland: Department of Finance.

Rogers, Mark. 2003. “A Survey of Economic Growth.” Economic Record 79 (244): 112—35. https://doi.org/10.1111/1475-4932.00082.

Romer, Paul M. 1986. “Increasing Returns and Long-Run Growth.” Journal of Political Economy 94 (5): 1002—37.

Romer, Paul M. 1990. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy 98 (5, Part 2): S71—102. https://doi.org/10.1086/261725.

Schuch, K., and R. Gampfer. RIO Country Report 2015: The Austria. Report. EUR 27874 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-130.

Schultz, Theodore W. 1961. “Investment in Human Capital.” The American Economic Review 51 (1): 1—17.

Seventh FP7 Monitoring Report. Monitoring Report 2013. Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 1-111.

Singer, A. E., Calton, J, Dissolving the digital dilemma: meta-theory and intellectual property, “Human System Management”, Vol. 20, No. 1, 2001.

"SMEs – Horizon 2020 – European Commission." Together Against Trafficking in Human Beings. October 29, 2018. Accessed November 18, 2018. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes.

Steward, T. A., Intellectual Capital. The New Wealth of Nations. Nicholas Brealey, London, 1997.

Sunde, Uwe, and Thomas Vischer. 2014. “Human Capital and Growth: Specification Matters.” Economica 82 (326): 368—90. https://doi.org/ 10.1111/ecca.12116.

Sveiby, K., The New Organizational Wealth. Berrett-Koehler, San Francisco, 1997.

Tamura, Robert. 1991. “Income Convergence in an Endogeneous Growth Model.” Journal of Political Economy 99 (3): 522—40. https://doi.org/ 10.1086/261765.

Temple, Jonathan. 1999. “The New Growth Evidence.” Journal of Economic Literature 37 (1): 112—56. https://doi.org/10.1257/jel.37.1.112.

“The SME Initiative”. September 18, 2018. Accessed November 18, 2018. http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/index.htm.

Todorova, A., and M. Slavcheva. RIO Country Report 2015: Bulgaria. Report. EUR 27878 EN. Luxemburg: Publications Office, 2016. 1-116.

Tokarski, Tomasz. 2005. Wybrane Modele Podażowych Czynnikуw Wzrostu Gospodarczego. Krakуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Weatherly, L. A., The value of people: the challenges and opportunities of human capital measurement and reporting, “Human Resources Magazine”, Vol. 48, No. 9, special edition, 2003.

Weil, David N. 2005. “Accounting for the Effect of Health on Economic Growth.” NBER Working Papers, July. https://ideas.repec.org/p/ nbr/nberwo/11455.html.

Wick, C., Knowledge management; Communication of technical information, “Technical Communication”, 2000, Vol. 47, No. 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Статті