Стратегії глобального управління

Автор(и)

  • Дмитро Лук’яненко Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, директор Інституту глобальної економічної політики, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна
  • Тимур Кальченко Доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Сфера професійних інтересів — глобальна економіка., Україна

Ключові слова:

Глобалізація, асиметрія економічної глобалізації, реінституціоналізація, новітні технології глобального управління, країни-системи, феномен субсидіарності, детермінанти глобального прогресу

Анотація

Розкрито суперечливу природу глобалізаційного процесу, в контексті чого відзначено, що державні і недержавні економічні, політичні, соціальні,  ієрархічні структури досягають межі ефективності та вичерпують потенціал розвитку, поступаючись таким новим типам структуроутворення, як кластерні, метакорпораційній, особливо сітьові структури, що кардинально змінює суб’єктну диспозицію; визначено варіативний тренд перспективної реінституціоналізації глобальної економіки та охарактеризовано можливі підсценарії їх розвитку: уніполярного (проекція норм і принципів економічної поведінки групи країн-лідерів на решту світової спільноти), бі/триполярного (наявність кількох управлінських полюсів, рішення яких приймаються на консенсусних засадах) та поліполярного (багатосторонність співробітництва з урахуванням інтересів країн-мінорітаріїв та невеликих етнічних та цивілізаційних спільнот).

Біографії авторів

Дмитро Лук’яненко, Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, директор Інституту глобальної економічної політики, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Лук’яненко Дмитро Григорович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, директор Інституту глобальної економічної політики, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Має звання Заслуженого діяча науки і техніки України (2001 р.) та — ордени «За заслуги ІІІ-го ступеня» (2006 р.) та «За заслуги» ІІ ступеню (2012 р.). Головний редактор журналу «Міжнародна економічна політика» та «Цінні папери України». Автор більше 200 наукових праць. Основні напрями наукових досліджень — міжнародна економічна інтеграція, глобалізація економічного розвитку, міжнародна інвестиційна
діяльність, глобальний менеджмент.

Тимур Кальченко, Доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Сфера професійних інтересів — глобальна економіка.

Кальченко Тимур Валерійович — доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Сфера професійних інтересів — глобальна економіка.

Посилання

Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. — М.: Издательский дом «Новый век», 2002. — 416 с.

Анилионис Г. П. О сущности и системном характере противоречий глобализации / Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия «Экономика», 2002. — № 1(8). — С. 27—35.

Глобализация: Контуры ХХI века: Реф. сб. / РАН ИНИОН. Центр научно-информ. исслед. глобальных и региональных пробл. Отд. Восточной Европы; Редкол. вып.: Игрицкий Ю. Н. — отв. ред., Малиновский П. В. — отв. ред. и др. — М., 2004. — Ч. 1. — 264 с. (Сер.: Глобальные проблемы современности).

Драчева Е. Л., Либман А. М. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в России и за рубежом. — № 4. — 2001. — С. 37—53.

Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / Під заг. ред. А. А. Гальчинського, С. В. Льовочкіна, В. П. Семиноженка. — К., 2004. — 261 с.

К вопросу об оценке роли ТНК в современном мире // БИКИ. — № 99. — 2002. — С. 1, 4—5, 16.

Лук’яненко Д. Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. — 2002. — № 5—6. — С. 17—21.

Лук’яненко Д. Г., Бакаєв О. Л. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 3—4. — С. 3—14.

Лук’яненко Д. Г., Мозговий О. М. Ринок цінних паперів: регуляторна структуризація в умовах глобалізації // Ринок цінних паперів України. — 2005. — № 9—10. — С. 3—12.

Неклесса А. И. Конец цивилизации или конфликт истории // МЭиМО. — № 3. — 1999. — С. 32—38.

Павленко Ю. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньоісторичному процесі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — № 4. — С. 46—47.

Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Международный деловой центр, 1999.

Ohmae K. The End of the Nation State. The Rise of Regional Economiers. — New York: Free Press, 1995. — 234 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті