2022: Збірник тез VII науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, РЕКРЕАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ», 17-18 листопада 2022 року

Збірник тез
VII науково-практичної інтернет-конференції
з міжнародною участю

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Опубліковано: 2022-11-17