Оцінка якості поверхневих вод у басейні річки Уди

Автор(и)

Ключові слова:

якість води, річка Уди, коефіцієнт забрудненості, комплексний індекс, ступень забрудненості води

Анотація

Відповідно Водної Рамкової Директиви Європарламента і Ради ЄС, особливу актуальність мають роботи, які у практичних діях направлені на охорону, відновлення і раціональне використання водних ресурсів в Україні.

Мета. Визначення та встановлення закономірностей у часових та просторових змінах якості води у басейні річки Уди.

Методи. Статистичні, системний аналіз.

Результати. На всіх постах спостережень найбільше співвідношення концентрації до ГДК у таких сполук як: нітрити нафтопродукти, нітрити, мідь, залізо, заг., марганець, хром 6+, БСК-5, сульфати, цинк 2+. Найгірша якість води у басейні р. Уди у с. Хорошеве і с. Есхар, де ІЗВ відповідає V класу «брудна» вода. Відповідно до ІЗВ мод. якість води на більшості постів дорівнює ІІІ класу «помірне забруднення». Якість води, у гирловій ділянці р. Лопань та р. Немишлі за ІЗВ мод. відповідає IV класу «дуже забруднена». Високе значення ІЗВ мод. спостерігається на р. Уди у с. Хорошеве і с. Есхар – V клас «брудна» вода. За коефіцієнтом забрудненості χ, з використанням пріоритетів, якість води на більшості постів річкової мережі Уди відповідає ІІ класу «мале». На р.Уди, близь с. М. Данилівка, ІІІ клас «припустиме» забруднення. Гирлова ділянка річок Лопань та Уди, характеризується як «істотне» забруднення. Найгірша якість води спостерігається на посту р. Уди – с. Хорошеве «інтенсивне» забруднення. Без пріоритетів розрахунок коефіцієнта χ показав значно гірші показники якості води. На більшості постів «припустиме» забруднення. Гирлова ділянка р. Немишлі характеризується як «істотне» забруднення. Якісний стан води р. Лопань можливо визначити як «інтенсивне» забруднення. Очікувано на постах на р. Уди у с. Хорошеве і с. Есхар, якість води V класу «катастрофічна».

Висновки. Встановлена якість води, за трьома показниками ІЗВ, ІЗВ мод. та коефіцієнта забрудненості χ за багаторічний період, свідчить про негативний вплив міста Харкова на гідроекологічний стан річкової системи р. Уди. Зміни показників якості води відбуваються без будь яких часових закономірностей. Згідно із коефіцієнтом забрудненості χ, якість води погіршується по довжині річок, крім ділянки на р. Уди – с. Хорошеве, де χ кваліфікують як «катастрофічне». Далі по довжині річки с. Есхар, де якість води покращується, що обумовлено самоочищенням річки.

Біографія автора

О. В. Бірюков, Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Directive 2000 /60 / EU of the European Parliament and of the Council about establishing a scope of activi-ties in the field of water policy (2000). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962 (In Ukrainian).

Biryukov, O. V. (2014). Study of the hydrographic network of the Uda River. Scientific bulletin of Chernivtsi National University University. Geography, (724-725), 53-57 (in Ukrainian).

The Ministry of Energy and Environment of Ukraine. (05.05.2020) Retrieved from URL:https://menr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2018/Харківська%20область.pdf (in Ukrainian).

Osadchy, V. I., Nabyvanets, B. I., Linnyk, P..M. (2013). Processes of forming the chemical composition of surface water. Kyiv: Nika-Tsentr (in Ukrainian).

Vasenko, O. G., Lungu M. L., Ilievskaya Y. A., Klimov, O. V. (2006). Comprehensive expeditionary re-searches of ecological condition of water objects of the Udа river basin (sub-basin of the Seversky Donets river). Kharkiv: Ryder (in Ukrainian).

Korobkova, G. V. (2016) The current ecological state of the Siversky Donets River basin within the Kharkiv region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv national university series «Ecоlogy», (14). 66-70. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/6344 (in Ukrainian).

Krainiukov, O. M. (2015). Assessment of the ecological and toxicological condition of the Lopan River with-in the city of Kharkiv. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv national university series «Ecоlogy», (12), 57-62. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/3921 (in Ukrainian).

Krainiukov, O. M. (2015). The current ecological state of water bodies of the Seversky Donets river basin. Man and Environment. Issues of Neoecology, (3-4), 71-77. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/5558 (in Ukrainian).

Vasenko, O. G., Ievleva, O. Yu., Korobkova, G. V. & Zhuk, V. M. (2017). The formation of the modern hydrochemical state of the Seversky Donets river basin under the influence of natural and anthropogenic factors. Problems of environmental protection and environmental safety, (39), 41-53. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2017_39_6 (in Ukrainian).

Musaelyan, S. M. (1989). Water Resources of the Armenian SSR (use, protection, economy). Yerevan: Ye-revan Publishing House. state university (in Russian).

Snizhko, S. I. (2001). Estimation and prediction of the quality of natural water. Kyiv: Nika-Tsentr (in Ukrainian).

Siversky-Donets Basin Water Resources Department. (2019). About Managing. Website. Retrieved from http://www.sdbuvr.slav.dn.ua (in Ukrainian).

Maximum allowable values of water quality indicators for fishing reservoirs. (1990). General list of MAC and OBRV of harmful substances for water in fish-water reservoirs. Kyiv Ministry of Fisheries of the USSR.

Klymenko, M. O., Voznyuk, N. M., & Verbetskaya, K. Yu. (2012). Comparative analysis of surface water quality standards. Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences, (1(30)). Retrieved from http://nd.nubip.edu.ua/2012_1/12kmo.pdf (in Ukrainian).

##submission.downloads##